Cyhuddo o lofruddio: Yn y ddalfa

  • Cyhoeddwyd

Mae dyn 22 oed o Gymru ar gyhuddiad o lofruddio wedi ymddangos gerbron Ynadon Torquay.

Cafwyd hyd i gorff dyn 32 oed ar stryd yn Marlborough ger Knightsbridge yn Nyfnaint fore Sadwrn.

Cafodd Jermain Maguire o Benarth ei gadw yn y ddalfa tan y gwrandawiad yn Llys y Goron.