Damwain: Rhyddhau dyn ar fechnïaeth

  • Cyhoeddwyd

Mae dyn a gafodd ei arestio yn dilyn gwrthdrawiad angheuol yn Sir Ddinbych wedi cael ei ryddhau ar fechnïaeth.

Bu farw Stefan James Bowdley, 31, pan gafodd ei daro ar yr A525 yn Llandegla ger tafarn y Plough am tua 11:00pm nos Fercher.

Ni wnaeth gyrrwr y cerbyd stopio wedi'r digwyddiad.

Cafodd yr heddlu eu galw a chanfod Mr Bowdley gydag anafiadau difrifol iawn.

Maen nhw'n parhau i apelio am wybodaeth.

Dywedodd llefarydd ar ran Heddlu'r Gogledd: "Mae dyn lleol 33 oed, a gafodd ei arestio ar amheuaeth o achosi marwolaeth trwy yrru'n beryglus ac o yfed a gyrru, wedi cael ei ryddhau ar fechnïaeth yr heddlu.

"Ar ôl cael ei holi, fe gafodd ei ryddhau er mwyn i swyddogion gael mwy o amser i gwblhau eu hymchwiliad.

"Bydd yn ateb y fechnïaeth ym mis Ebrill."