Toiledau 'ddim yn cau'

  • Cyhoeddwyd
Arwydd toiledauFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation

Mae arweinydd Cyngor Sir Ynys Môn wedi dweud na fydd unrhyw doiledau cyhoeddus yn cau fel rhan o fesurau i arbed arian.

Roedd y Cynghorydd Bryan Owen yn siarad wedi cyfarfod i drafod rhai o'r arbedion arfaethedig.

Ar hyn o bryd, mae'r awdurdod yng nghanol proses ymgynghori er mwyn canfod ffyrdd o wneud arbedion o bron i £3 miliwn o gyllideb y flwyddyn ariannol nesaf.

Un o'r syniadau gafodd eu crybwyll oedd cau toiledau cyhoeddus y sir.

Pan gyhoeddwyd hynny, bu gwrthwynebiad chwyrn gan y cyhoedd a mudiadau twristiaeth ar yr ynys.

Dywedodd y cynghorydd Owen bod yr awdurdod wedi gwrando ar y pryderon yma, ac na fydd y toiledau nawr yn cau.

'Ffolineb'

"Yn dilyn y gweithdai yr ydym wedi eu cynnal, a thrafodaethau yn yr wythnos i bythefnos ddiwethaf, mi fyddan ni'n gwneud penderfyniad i beidio cau toiledau," meddai Mr Owen.

"Efallai y byddwn ni'n gweithio 'efo cynghorau trefi a chymuned i edrych a fedran nhw eu cymryd nhw drosodd, ond os fyddan nhw ddim, fyddan ni yn sicrhau na fyddwn ni'n eu cau nhw.

"Rydym yn gwrando ar y gymuned, ac rydym wedi sylweddoli y byddai cau toiledau yn ffolineb a dweud y gwir.

"Cynnig yn unig oedd o - doedd dim penderfyniad o gwbl.

"Rydym yn chwilio am arbedion mewn llefydd eraill, ac rydym yn hynog ffyddiog y byddan ni'n gwneud hynny."

Ymhlith yr argymhellion eraill mae torri ar wasanaethau bws a chau pump o glybiau ieuenctid yr ynys.

Bydd y proses ymgynghori yn para tan ddydd Llun, ac yna fe fydd adroddiad cynhwysfawr yn cael ei baratoi i fynd gerbron pwyllgor gwaith yr awdurdod.