Cwest yn clywed am nam ar lifft

Cyhoeddwyd

Mae cwest yng Nghaerdydd wedi clywed bod dynes 96 oed wedi marw ar ôl damwain lifft mewn cartref gofal.

Bu farw May Lewis o'i hanafiadau oherwydd damwain ar Fawrth 6 y llynedd yng nghartref gofal Tŷ Pontcanna yn Llandaf yn y brifddinas.

Clywodd rheithgor nad oedd platfform y lifft yn ei le wrth i ofalwr geisio symud y bensiynwraig ar yr ail lawr.

Doedd drysau'r lifft ddim wedi gweithio sawl gwaith o'r blaen.

Clywodd y cwest fod staff yn aml yn gorfod defnyddio agoriad brys er mwyn cael mynediad pan nad oedd y drysau'n agor yn awtomatig.

Dywedodd Sven Hillman, arbenigwr o gwmni lifftiau Cibes o Sweden, eu bod wedi archwilio'r lifft wedi'r ddamwain.

Clo newydd

Yr unig nam, meddai, oedd problem offer cloi ar y lefel uchaf.

"Wrth i'r platfform gyrraedd y llawr doedd peirianwaith datgloi'r allwedd ddim yn gweithio," meddai.

Dywedodd fod angen clo newydd ac na ddylai'r lifft fod wedi cael ei defnyddio tan fod hynny wedi digwydd.

Gofynnodd y crwner a fyddai defnyddio'r agoriad brys bob dydd er mwyn cyrraedd yr ail lawr yn beryglus.

"Yn sicr," oedd yr ateb.

"Rhaid i chi fod yn ymwybodol o'r peryglon wrth ddefnyddio'r agoriad yna.

"Pobl sydd wedi eu hyffroddi ddylai ddefnyddio'r agoriad."