Gwrthdrawiad ger Pont Abraham: Gyrrwr wedi marw

  • Cyhoeddwyd
Damwain bwsFfynhonnell y llun, James Davies
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw gyrrwr y car a chafodd 15 eu hanafu

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn parhau i ymchwilio i achos damwain farwol ar gyrion yr M4 yn Sir Gaerfyrddin.

Cafodd un person ei ladd a 15 eu hanafu yn y ddamwain ger gwasanaethau Pont Abraham ,cyffrodd 49.

Tarodd bws yn erbyn car ar yr A483 am tua 4:20pm ddydd Mawrth.

Roedd y bws yn cludo myfyrwyr o gampws Rhydaman o Goleg Sir Gâr i Lanelli.

Cafodd pymtheg o bobl oedd ar y bws anafiadau, ac fe gawson nhw'u cludo i Ysbyty'r Tywysog Philip yn Llanelli ac Ysbyty Cyffredinol Gorllewin Cymru yng Nghaerfyrddin.

Roedd gyrrwr y car wedi marw yn y fan a'r lle, a dywedodd y gwasanaeth ambiwlans mai man anafiadau oedd gan y 15 person ar y bws.

Dywedodd un person oedd yn teithio gerllaw bod nifer o ffenestri'r bws wedi malu yn y digwyddiad.

Bu'r ffordd ar gau tra bod yr heddlu yn ymchwilio i achos y ddamwain.

Dywed yr heddlu iddi ail agor rhwng 3.30am a 4.00am fore Mercher.