Gwrthdrawiad ger Pont Abraham: Gyrrwr wedi marw

Cyhoeddwyd

Mae un person wedi marw a 12 wedi cael eu hanafu wedi damwain ger gwasanaethau Pont Abraham yn Sir Gaerfyrddin.

Tarodd bws yn erbyn car ar yr A483 am tua 4:20pm ddydd Mawrth.

Credir bod y bws yn teithio o Goleg Sir Gâr yn Llanelli pan ddigwyddodd y gwrthdrawiad.

Roedd gyrrwr y car wedi marw yn y fan a'r lle, a dywedodd y gwasanaeth ambiwlans mai man anafiadau oedd gan y 12 person ar y bws.

Dywedodd un person oedd yn teithio gerllaw bod nifer o ffenestri'r bws wedi malu yn y digwyddiad.

Mae'r gwasanaethau brys ar y safle, ac mae'r ffordd wedi ei chau. Dywedodd Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru bod criwiau yn ceisio diogelu'r safle.

Cadarnhaodd Heddlu Dyfed Powys eu bod wedi cael eu galw i'r safle am 4:21pm, ac maen nhw'n dweud bod trafnidiaeth yn araf iawn o gwmpas yr A483 ger y cyffordd gyda'r M4 (C49).

Dywedodd y Gwasanaeth Ambiwlans bod pump o bobl wedi eu cludo i Ysbyty'r Tywysog Philip yn Lanelli a saith i Ysbyty Cyffredinol Gorllewin Cymru yng Nghaerfyrddin, ond ychwanegodd llefarydd mai man anafiadau oedd gan bob un.