Ffyrdd ar gau mewn ardaloedd o Gymru oherwydd llifogydd wrth i'r eira feirioli

  • Cyhoeddwyd
Cenllysg ar un o ffyrdd Caerdydd wedi'r eira, y gwynt a'r glaw
Disgrifiad o’r llun,
Cenllysg ar un o ffyrdd Caerdydd wedi'r eira, y gwynt a'r glaw

Mae llifogydd wedi effeithio ar rai ardaloedd o ganolbarth, gogledd a gorllewin Cymru ar ôl rhybudd am broblemau newydd wrth i'r eira feirioli.

Mae nifer y rhybuddion gan Asiantaeth yr Amgylchedd am lifogydd lle mae disgwyl llifogydd wedi codi yn ystod bore Sul o bedwar i chwech ac mae 'na 40 o rybuddion i fod yn barod lle mae llifogydd yn bosibl.

Mae 'na achosion o lifogydd ym Mhowys, Gwynedd a Sir Gaerfyrddin ac mae sawl ffordd wedi cau.

Cafodd Pont Cleddau yn Sir Benfro ei chau am gyfnod i gerbydau uchel ac roedd gwter llawn yn achosi trafferthion ym maes parcio Heol Sardis ym Mhontypridd.

Oherwydd llifogydd ym Mwcle yn Sir y Fflint gwasanaeth bws fydd yn lle'r trên rhwng gorsaf Wrecsam Canolog a Bidston sy'n ychwanegu tua' awr i'r siwrne'.

Dywedodd Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru bod 'na achosion o lifogydd yn Llanfyllin a'r Trallwng ym Mhowys ddydd Sul.

Cafodd dau dŷ eu heffeithio gan ddŵr afon ac mae'r diffoddwyr yn cynorthwyo gyda'r clirio.

Ym Mhowys bu diffoddwyr yn defnyddio cwch i achub nifer o ddefaid oedd wedi mynd i drafferthion o ganlyniad i lefel uchel Afon Hafren yn Y Trallwng.

Disgrifiad,

Adroddiad Sara Gibson

Dywedodd y gwasanaeth tân bod Cymdeithas yr RSPCA wedi cysylltu gyda nhw yn gofyn am gymorth toc wedi 10am ger safle i deithwyr ar yr A5391.

Cafodd dwy ddafad eu hachub ond fe foddodd 10 yn ôl y gymdeithas.

Tywydd ansefydlog

Rhai blynyddoedd yn ôl fe foddodd nifer o ddefaid ar ôl i'r Hafren orlifo ei glannau.

Mae sawl ffordd wedi gorfod cau o ganlyniad i lifogydd:

  • Y B4393 yn Llanfechan, i'r gogledd o'r Trallwng
  • Yr A458 rhwng yr A470 ym Mallwyd a'r A490/B4381 yn Y Trallwng
  • Yr A483 rhwng y B4344 yn Llanymddyfri, Sir Gaerfyrddin, a Llandrindod ym Mhowys
  • Yr A487 rhwng yr A489 ym Machynlleth a'r A4572 yn Aberystwyth

Mae disgwyl mwy o gawodydd trwm yn ddiweddarach ddydd Sul ac ymlaen i ddydd Llun.

Mae disgwyl i'r tywydd ansefydlog barhau tan yr wythnos nesaf.

Roedd Asiantaeth yr Amgylchedd wedi cyhoeddi rhybudd nos Sadwrn am achosion posib o lifogydd lleol ar ôl i rannau o'r gorllewin ddiodde' dros nos nos Wener a dydd Sadwrn.

Roedd y gwasanaethau brys wedi derbyn bron i 300 o alwadau pryd hynny gyda siroedd Caerfyrddin, Penfro a rhannau o Abertawe wedi eu taro waetha'.

Hefyd gan y BBC

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol