Llifogydd yn achosi trafferthion wedi'r eira mewn rhannau o Gymru

  • Cyhoeddwyd
Disgrifiad,

Adroddiad Sara Gibson

Mae llifogydd wedi taro sawl rhan o orllewin Cymru gyda'r gwasanaethau brys yn ymateb i tua 300 o alwadau ac mae eira yn cael effaith yn y gogledd.

Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin a rhannau o Abertawe sydd wedi diodde' llifogydd ac mae 'na rai achosion hefyd wedi eu cofnodi yn y de ddwyrain.

Bore Sadwrn roedd 'na ddau rybudd llifogydd, yn Sanclêr ac yn Llanddowror yn Sir Gaerfyrddin, ond erbyn amser cinio roedd Asiantaeth yr Amgylchedd wedi eu dileu.

Ffynhonnell y llun, Athena
Disgrifiad o’r llun,
Un o dai Llanddowror wedi ei ddifrodi gan lifogydd

Mae 'na chwe rhybudd llifogydd yn bosibl yn parhau yng Nghymru.

Wedi dyddiau o eira ar draws Cymru fe ddaeth y glaw trwm nos Wener a gyda'r eira yn meirioli fe arweiniodd at lifogydd.

Yn y gogledd ddwyrain yn benodol eira ddisgynnodd nos Wener.

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd melyn, "i fod yn ymwybodol" o rew mewn ardaloedd dwyreiniol ddydd Sadwrn.

Solfach

Mae'r rhagolygon hefyd yn rhybuddio y bydd mwy o law trwm yn datblygu yn ystod y dydd gyda'r tymheredd yn codi a gwyntoedd cryfion.

Gall arwain at fwy o achosion o lifogydd.

Nos Wener cafodd y gwasanaeth tân eu galw i ddelio gyda llifogydd yn Hendy-gwyn ar Daf, Hwlffordd, Arberth a phentref Croesgoch, ger Tyddewi.

Dywedodd Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru bod 'na fygythiad i tua 60 o dai yn Solfach, Sir Benfro ar ôl i afon orlifo ei glannau.

Yn ôl diffoddwyr roedd 'na hyd at 3 troedfedd o ddŵr mewn mannau a rhai cartrefi wedi eu heffeithio.

Dywedodd rheolwr yr orsaf dân, Craig Thomas, bod tua 25 o ddiffoddwyr wedi eu galw i ddelio a'r llifogydd nos Wener.

Ffynhonnell y llun, Gwasanaeth tân
Disgrifiad o’r llun,
Diffoddwyr tân yn delio gyda'r llifogydd yn Solfach

"Fe orlifodd Afon Solfach tua 10.30pm gan fygwrth degau o gartrefi.

"Cafodd diffoddwyr o Dyddewi, Hwlffordd ac Aberdaugleddau eu galw hefyd.

"Fe wnaethon ni ddargyfeirio'r dwr ac erbyn tua 1.30am roedd lefel yr afon wedi gostwng ac roedden ni'n gallu pwmpio lot o ddwr oedd wedi llifo i ffwrdd."

Yn ôl y Cynghorydd Lyn Jenkins fe wnaeth hi yrru yn ôl i'r pentref o Abergwaun yn "yr amgylchiadau gwaetha i mi eu gweld ar y lon mewn 43 mlynedd".

"Roedd rhannau o'r ffordd dân ddŵr."

Dywedodd Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru eu bod wedi eu galw i achosion o lifogydd ym Merthyr Tudful, Pen-y-Bont ar Ogwr, Pont-y-pŵl a Thredegar.

Mae disgwyl iddi glirio o ran y glaw a'r eira ddydd Sul gyda gwyntoedd a chymysgedd o heulwen a chawodydd.

Hefyd gan y BBC

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol