BBC Cymru Fyw

Cyhuddo Eden Hazard o ymddygiad treisgar ar ôl cicio bachgen

Published
image copyrightPA
image captionCafodd Eden Hazard ei anfon oddi ar y cae yn y gêm nos Fercher
Mae chwaraewr pêl-droed Chelsea, Eden Hazard, wedi cael ei gyhuddo gan y Gymdeithas Bêl-Droed o ymddygiad treisgar ar ôl cicio un o'r bechgyn sy'n gofalu am y peli i Glwb Abertawe.
Mae chwaraewr canol cae Gwlad Begl yn wynebu gwaharddiad o dair gêm ar ôl iddo dderbyn cerdyn coch yn y gêm yn erbyn Yr Elyrch nos Fercher.
Dyma oedd ail gymal rownd gynderfynol Cwpan Capital One gydag Abertawe yn ennill o 2-0 dros y ddau gymal.
Cafodd Hazard, 22 oed, ei anfon oddi ar y cae ar ôl y digwyddiad gyda Charlie Morgan, 17 oed.
Mae gan Hazard tan 6pm ddydd Mawrth i ymateb i'r cyhuddiad.
Dywedodd y Gymdeithas y bydd yn atgoffa pob clwb am "eu cyfrifoldeb i sicrhau bod y bechgyn ifanc a swyddogion eraill sydd o gwmpas y maes yn ymddwyn yn briodol ar bob achlysur".
Roedd Hazard yn ceisio casglu'r bêl gan Charlie a oedd wedi syrthio drosti gyda 12 munud yn weddill o'r gêm.
Ar y pryd roedd hi'n 0-0 gyda Chelsea angen o leiaf ddwy gôl i sicrhau amser ychwanegol.
Gorffennodd y gêm yn ddi-sgôr gan olygu mai Abertawe enillodd a sicrhau eu lle yn y rownd derfynol yn erbyn Bradford yn Wembley ar Chwefror 24.
Fe wnaeth Hazard ymddiheuro i'r bachgen wedi'r gêm.
Dywedodd Heddlu'r De eu bod wedi derbyn nifer o alwadau gan aelodau o'r cyhoedd yn ymwneud â'r digwyddiad, ond ni fyddan nhw'n cymryd camau pellach.

Straeon perthnasol

  • Hazard: Dim cyhuddiad o ymosod