Diflaniad Kyle Vaughan: Rhyddhau dau ar fechnïaeth

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Gwent Police
Disgrifiad o’r llun,
Fe ddiflannodd Kyle Vaughan ers Rhagfyr 30, 2012

Mae dau o bobl gafodd eu harestio fel rhan o'r ymchwiliad i ddiflaniad dyn o Drecelyn, Sir Caerffili, wedi cael eu rhyddhau ar fechnïaeth wrth i ymholiadau barhau.

Cafodd y ddynes 27 oed a dyn 28 oed, ill dau o ardal Cwmfelinfach, eu holi ar amheuaeth o lofruddio Kyle Vaughan.

Mae tîm o swyddogion o Uned Ymchwilio Heddlu Gwent a heddluoedd cyfagos yn ymchwilio wedi diflaniad Mr Vaughan sy'n 24 oed.

Yn ogystal â swyddogion â chŵn, mae hofrennydd yr heddlu hefyd wedi bod yn chwilio amdano.

Cafodd Mr Vaughan ei weld ddiwetha' ar Ragfyr 30 2012 yn ardal Abercarn a Rhisga, rhwng 11 ac 11:45pm.

Y gred yw ei fod yn gwisgo cap a chrys tywyll, trowsus denim byr, esgidiau ymarfer gwyn a chadwyn aur.

Apêl

Yn ddiweddarach y noson honno cafwyd hyd i'w gar Peugeot 306 ar yr A467 rhwng Rhisga a Cross Keys, a dywedodd yr heddlu eu bod yn credu fod y car wedi bod mewn gwrthdrawiad.

'Dyw hi ddim yn eglur ai fo oedd gyrrwr y car ar y pryd.

Dywedodd y Ditectif Uwcharolgyydd Peter Jones, sy'n arwain yr ymchwiliad: "Rydym eisiau cymryd y cyfle hwn i apelio ar unrhyw un oedd ar yr A467 y noson honno, yn enwedig rhwng Rhisga a Cross Keys, i geisio cofio a welson nhw unrhyw beth anarferol.

"Doedd Kyle ddim wedi gwisgo'n addas ar gyfer y tywydd y noson honno felly byddai rhywun wedi sylwi arno petai allan yn yr oerni.

"Rydym wedi ymrwymo i geisio canfod beth ddigwyddodd i Kyle y noson honno a byddwn yn parhau i edrych ar bob posibilrwydd."

"Mae swyddogion cyswllt yr heddlu'n parhau i gefnogi teulu Kyle ar yr adeg anodd yma.

"Rwy'n annog unrhyw un sydd â gwybodaeth am ddiflaniad Kyle, dim ots pa mor ddibwys mae'n ymddangos, i gysylltu â Heddlu Gwent ar 101. Gallan nhw hefyd gysylltu'n ddienw â Thaclo'r Tacle ar 0800 555111."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol