Plismona: 'Talu mwy na £200' yn ardal Heddlu Dyfed-Powys

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd y byddai'r gyllideb yn arwain at fwy o fuddsoddi.

Mae rhai teuluoedd yn ardal Heddlu Dyfed-Powys yn wynebu talu mwy na £200 am blismona'r flwyddyn nesa' os yw cynlluniau'n cael eu cymeradwyo.

Dywedodd y Comisiynydd Heddlu a Throseddau, Christopher Salmon, y byddai'r cynnydd o 3.9% yn llai na'r un mewn blynyddoedd diweddar ond yn arwain at "blismona effeithiol" am y gost leia'.

Fe allai'r cyllid mae'r llu yn ei dderbyn oddi wrth dreth y cyngor godi o £198 i £206 ar gyfer pobl sy'n byw ym Mand D eiddo treth y cyngor.

Fe fyddai cyllideb 2013-14 yn £98m.

Dywedodd Mr Salmon ei fod yn ymwybodol o'r "pwysau" ar gyllidebau teuluol.

'Cydbwysedd'

"Dwi wedi ceisio creu cydbwysedd rhwng anghenion ein gwasanaeth heddlu a'r gofynion ar deuluoedd," meddai.

"Mae'r cynnydd o 3.9% yn llai na'r rhai mewn blynyddoedd diweddar, 4.2% a 5%.

"Bydd cyllideb heriol ond cyraeddadwy'r heddlu yn golygu y gallwn ni amddiffyn y gwasanaeth i'r cyhoedd a lleihau gofynion ar y trethdalwr.

"Fy nod yw sicrhau y bydd y cynnydd yn cyfateb i lefel chwyddiant yn ystod y pedair blynedd nesaf."

Dywedodd y byddai'r gyllideb yn arwain at fwy o fuddsoddi.

Y Panel Heddlu a Throseddau fydd yn ystyried y cynigion.

Straeon perthnasol