Maes Awyr: 'Angen ymchwiliad'

Cardiff airport Image copyright BBC news grab
Image caption Maes Awyr Caerdydd

Mae angen i'r Comisiwn Ewropeaidd ymchwilio cais Llywodraeth Cymru i brynu Maes Awyr Caerdydd yn ôl yr Aelod Seneddol Ewropeaidd Ceidwadol, Ashley Fox.

Mae Mr Fox yn dweud byddai gwladoli'r maes awyr yn torri rheolai'r Undeb Ewropeaidd, a hefyd yn niweidiol i ddatblygiad meysydd awyr cyfagos, gan gynnwys maes awyr Bryste.

Dywedodd Mr Fox, sy'n cynrychioli de-orllewin Lloegr a Gibraltar: "Mae'r penderfyniad yma nid yn unig yn wastraff o arian y trethdalwr gan Lywodraeth Lafur Cymru mewn cyfnod o grebachu ariannol, ond fe allai'r pryniant hefyd roi mantais annheg i Faes Awyr Caerdydd dros gwmnïau rhanbarthol eraill sydd ddim yn derbyn arian gan y llywodraeth fel maes awyr Bryste."

Mae Bryste yn rhan o etholaeth Mr Fox.

Ymateb

Wrth ymateb i sylwadau Mr Fox, dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Rydym yn hyderus bod y broses yr ydym yn rhan ohoni yn cydymffurfio'n llawn gyda rheolau cymorth y wladwriaeth yr Undeb Ewropeaidd.

Dywedodd llefarydd trafnidiaeth Plaid Cymru, Rhodri Glyn Thomas AC: "Nid yw Plaid Cymru yn gwrthwynebu'r egwyddor o brynu'r maes awyr, ond rydym am i unrhyw bryniant fod yn destun ystyriaeth gwerth am arian, ac yna i graffu'n ofalus gynlluniau Llywodraeth Cymru am y maes awyr.

"Nid yw'r ymyrraeth yma gan y Ceidwadwyr yn help ac mae'n ymddangos ei fod yn achos o ymyrraeth ar ran Maes Awyr Bryste.

"Dylai penderfyniadau am Faes Awyr Caerdydd gael eu gwneud yn ddemocrataidd yn ein Cynulliad Cenedlaethol, nid ym Mryste."

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.