Dedfrydu mam 'plentyn oedd ar y stryd'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd yr achos yn Llys Ynadon Sir y Fflint

Yn Llys Ynadon Sir Y Fflint cafodd mam o Dreffynnon gyfnod o garchar gohiriedig am fethu â gofalu yn ddigonol am ei phlentyn pump oed.

Clywodd y llys fod y bachgen ar y stryd tra bod hi'n cysgu yn y tŷ ar ôl bod yn yfed.

Daeth yr heddlu o hyd i'r bachgen am 9.20pm ym mis Mai yn "chwilio am rywun i chwarae gydag e."

Cafodd y fam 35 oed wyth wythnos o garchar wedi ei ohirio am flwyddyn.

Dywedodd y Barnwr Andrew Shaw ei fod yn derbyn nad oedd y ddynes yn ymwybodol fod y plentyn wedi gadael y tŷ.

"Nid oeddech chi'n gwybod ei fod allan ac, i raddau helaeth, fe wnaethoch yfed i'r fath raddau fel nad oeddech chi'n gwybod ble yr oedd," meddai'r barnwr.

"Nid oeddech wedi rhagweld ei bod yn bosib y byddai wedi gadael y tŷ."

Cyfrifoldeb moesol

Ychwanegodd mai ei chyfrifoldeb moesol a chyfreithiol hi oedd gofal y plentyn.

Clywodd y llys fod aelod o'r cyhoedd wedi cysylltu â'r heddlu.

Cafwyd hyd i'r bachgen yn yr awyr agored heb siaced wrth iddi oeri.

Pan aeth yr heddlu i'w gartref roedd y fam i fyny'r grisiau ac aeth y bachgen i'w deffro.

Dywedodd yr heddlu ei bod yn amlwg ei bod wedi bod yn yfed a ddim mewn cyflwr i ofalu am blentyn ifanc.

Dywedodd Gwyn Jones, ar ran y diffynnydd, ei bod hi'n derbyn bod yfed yn y cartref yn amhriodol.

Roedd hi'n derbyn cymorth gwasanaeth alcohol ac mae ei phlant mewn gofal.

Byddan nhw ar restr "plant dan fygythiad" tan fod yr awdurdod lleol yn penderfynu fel arall.