Cost plismona i gynyddu?

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Welsh Labour
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Alun Michael bod y cynnydd yn 'gymharol fach' ac yn angenrheidiol

Gallai trigolion de Cymru orfod talu mwy am eu gwasanaeth heddlu'r flwyddyn nesaf os bydd argymhellion y Comisiynydd Heddlu a Throsedd yn cael eu cymeradwyo.

Dywedodd Alun Michael y byddai'r cynnydd "cymharol fach" o 7% yn talu am 40 o swyddogion cynorthwyol cymunedol (PCSO).

Byddai'r cynnydd yn golygu y byddai'r rhan o'r dreth cyngor i'r heddlu yn codi o £169.42 i £181.28 i drigolion mewn eiddo Band D.

Ond dywedodd Mr Michael mai yn ne Cymru y byddai'r tâl isaf o bob un o heddluoedd Cymru.

'Sefyllfa anodd'

Mr Michael, a fu'n Aelod Seneddol dros Dde Caerdydd a Phenarth am 25 mlynedd cyn ymddiswyddo er mwyn sefyll fel Comisiynydd Heddlu a Throsedd ym mis Tachwedd, sy'n gyfrifol am bennu'r ffigwr y bydd trigolion yn ei dalu am y gwasanaeth.

Dywedodd bod y cynnydd yn ymateb i Adolygiad Gwariant llywodraeth San Steffan yn 2010.

Rhaid i Heddlu De Cymru dorri eu gwariant o £25 miliwn dros dair blynedd, a dywedodd Mr Michael mai nid ar chwarae bach y gwnaeth y penderfyniad i godi'r tâl.

"Mae'r sefyllfa ariannol yn ne Cymru yn anodd," meddai.

"Mae'r toriadau a osodwyd ar y gwasanaeth heddlu gan y llywodraeth yn llym a dweud y lleiaf. Maen nhw'n cael effaith ddinistriol ar yr heddlu yn ne Cymru.

"Mae'r llywodraeth wedi cyfuno'r arian a glustnodwyd ar gyfer Cronfa Plismona Cymunedol i'r prif grant, ond drwy wneud hynny maen nhw wedi cosbi de Cymru o gost dros 40 o swyddogion cynorthwyol cymunedol."

'Achosi siom'

Dywedodd y byddai'r cynnydd yn cyfateb i ychydig dros 3.2 ceiniog y dydd, ac y byddai'n gwarchod gwaith ac osgoi toriadau pellach.

Daw bron 75% o gyllid yr heddlu o lywodraeth y DU - rhan yn uniongyrchol a rhan drwy Lywodraeth Cymru.

Ychwanegodd Mr Michael: "Ar y lefel yma mae'n anodd iawn os nad yn amhosib i osod cyllideb a thâl o'r dreth cyngor sy'n dderbyniol heb achosi siom enfawr o fewn y gwasanaethau heddlu, trafferthion ymysg ein partneriaid a dicter gan y cyhoedd yr ydym yn eu gwasanaethu."

Bydd argymhelliad Mr Michael yn cael ei ystyried gan y Panel Heddlu a Throsedd ar ddydd Llun, Ionawr 28, ac os bydd yn cael ei gymeradwyo fe fydd yn dod i rym ym mis Ebrill.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol