Ysgol: Yr enghraifft waethaf

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Google
Disgrifiad o’r llun,
Roedd nifer o "nodweddion da" yn Ysgol Gynradd Babyddol St Albans mewn adroddiad yn 2006, ond roedd yn "annerbyniol" erbyn 2011

Dywed ymgynghorydd wnaeth gynnal arolwg o ysgol gynradd yng Nghaerdydd mai hon oedd yr enghraifft waethaf iddo erioed ei gweld.

Mae Terry Mackie am i £1 miliwn gael ei wario ar ysgol gynradd Babyddol St Albans yn Nhremorfa.

Yn 2009 cafodd pedwar aelod o staff gan gynnwys y dirprwy brifathro eu hatal o'u gwaith.

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Caerdydd fod yr ysgol "nawr yn symud yn y cyfeiriad cywir".

Fe gafodd Mr Mackie o sefydliad Empathi Cymru ei gomisiynu i wneud arolwg gan y Llywodraethwyr yn 2010.

Llywodraethwyr

Mae Mr Mackie wedi mynegi pryder am ddiffyg ymyrraeth gynnar gan adran addysg y cyngor sir a hefyd Esgobaeth Caerdydd.

Yr Esgobaeth sydd â chyfrifoldeb am benodi llywodraethwyr a staff.

Galwodd ar Swyddfa Archwilio Cymru i gynnal arolwg o faint o arian sydd wedi ei wario ar yr ysgol.

Roedd hyn ymhell y tu hwnt i sgiliau'r llywodraethwyr," meddai.

"Fe ddylid fod wedi cael ymateb mwy prydlon a chadarn gan yr Esgobaeth a'r awdurdod addysg lleol."

Yn 2011 fe wnaeth arolwg gan Estyn ddod o hyd i "fethiannau systematig o ran arweiniaeth a rheolwyr dros gyfnod hir."

Cafodd y brif athrawes Jane Vaterlaws ei hatal o'i gwaith yn 2011, ac yn 2012 fe adawodd ei swydd.

Fe wnaeth nifer o athrawon eraill gael dychwelyd i'w gwaith.

'Adnoddau helaeth'

Penodwyd Dr Martin Price yn gadeirydd Bwrdd Addysg Dros Dro i fod yn gyfrifol am yr ysgol

Ar ôl bron i flwyddyn mae'n deud eu bod wedi llwyddo i gyflawni dau allan o saith o argymhellion a gafodd eu gosod.

Roedd y broses o benodi prif athro parhaol yn mynd rhagddo, meddai.

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Caerdydd: "Roedd amgylchiadau'r ysgol yn gymhleth ac roedd angen adnoddau helaeth a chefnogaeth gref gan y cyngor a'r esgobaeth.

"Oherwydd y problemau a'r cymhlethdodau fe wnaeth hi gymryd dipyn o amser i'w ddatrys."

Dywedodd Anne Robertson, cyfarwyddwr ysgolion Esgobaeth Caerdydd, fod y sefyllfa yn un sy'n parhau i newid.

"Dwi ddim yn credu y byddai'n briodol i wneud sylw ar faint o arian sydd wedi ei wario tan fod y sefyllfa wedi ei datys," meddai.