BBC Cymru Fyw

Mil yn llai yn ddiwaith yng Nghymru

Published
image copyright(C) British Broadcasting Corporation
image caption8.4% o boblogaeth Cymru sy'n ddiwaith ar hyn o bryd
Mae nifer y bobl sy'n ddiwaith yng Nghymru wedi gostwng 1,000, yn ôl ffigurau swyddogol.
Dywed y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG) fod y cyfanswm o bobl oedd heb swydd rhwng Medi a Thachwedd 2011 wedi gostwng i 124,000.
Yng Nghymru, mae 8.4% o'r boblogaeth yn ddiwaith.
Ar draws y DU, roedd 'na ostyngiad o 37,000 yn nifer y diwaith rhwng Medi a Thachwedd, gan olygu fod 2.49 miliwn heb swydd - y ffigwr isa' ers mis Mai 2010.
Roedd 'na hefyd ostyngiad o 12,100 yn nifer y bobl fu'n hawlio budd-dal diweithdra'r mis diwetha' - 1.56 miliwn o bobl.
Gwelwyd cynnydd o 10,000 yn nifer y swyddi gwag ar gael - i bron i hanner miliwn ar ddiwedd y llynedd, y nifer ucha' ers pedair blynedd.
Yn ôl y SYG, Cymru sydd â'r lefel ucha' o segurdod economaidd (25.0%) o'i gymharu â'r canran isa' yn nwyrain Lloegr (19.6%).
Yn y cyfamser, cyhoeddodd cwmni bwyd McDonalds y byddan nhw'n creu 2,500 o swyddi newydd eleni - 300 o'r rheiny yng Nghymru. Byddai hynny'n dod â chyfanswm y gweithlu yn y DU i 93,500 meddai'r cwmni.

Straeon perthnasol

  • Lefel diweithdra i lawr 15,000