Eira: Mwy o broblemau

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Arall
Disgrifiad o’r llun,
Symudodd yr eira i'r gorllewin ddydd Mercher

Mae eira wedi symud i'r gorllewin a'r canolbarth ac amodau'n beryglus ar nifer o brif-ffyrdd.

Mae 570 o ysgolion ynghau, gan gynnwys holl ysgolion Blaenau Gwent a phob ysgol ond un ym Merthyr Tudful.

Cyhoeddodd y Swyddfa Dywydd rybudd melyn (byddwch yn barod) ar gyfer Sir Gaerfyrddin, Abertawe, Castell-nedd Port Talbot, Pen-y-bont, Caerdydd a Rhondda Cynon Taf.

Fore Mercher roedd cais i rieni gasglu eu plant am fod ysgolion yn cau yn Sir Gaerfyrddin.

Roedd y ffyrdd canlynol ynghau:

 • B4329, ffordd fynyddig y Preseli;
 • A476 Heol Llannon, Llanelli, rhwng y B4303 Rhes Adulam a'r B4306 Heol y Ffynnon;
 • B4306 Heol Llannon, Pontyberem, rhwng y B4317 Heol Coalbrook a'r A476;
 • A484 Cydweli yn rhannol rhwng Heol Meinciau a'r B4309.

Mae'r ffyrdd canlynol wedi ailagor:

 • A476 Heol Llannon rhwng Dafen a Llannon;
 • Heol Goffa, Llanelli, oedd ynghau oherwydd yr eira a damwain rhwng Teras Llanerch a Theras Frondeg;
 • B4304 Heol Trostre, Llanelli, rhwng Trostre a'r Morfa;
 • B4309 rhwng Pump Heol a'r Ffwrnais;
 • B4308 Heol Llanelli rhwng Trimsaran a Llanelli;
 • Heol Smyrna rhwng Llangain a Llanllwch;
 • A487 Tyddewi rhwng y B4583 a'r B4330.

Anodd

Ar yr A40 roedd un lôn ynghau rhwng Cylchfan San Clêr a Chyffordd Bancyfelin.

Roedd amodau gyrru'n anodd:

 • I'r ddau gyfeiriad ar yr A40 rhwng Cylchfan Pontddu yn Hen Dy Gwyn a Chylchfan Penblewyn;
 • Ar yr A478 yn araf iawn rhwng Llandisilio ac Aberteifi a hyn yn effeithio ar draffig rhwng Arberth ac Aberteifi;
 • Ar yr A484 rhwng Aberteifi a Chenarth;
 • Ar y B4332 rhwng Eglwyswrw a Chenarth;
 • Ar yr A487 rhwng Blaenannerch ac Abergwaun;
 • Ar yr A48 rhwng Caerfyrddin rhwng Caerfyrddin a Chylchfan Pont Abraham;
 • Ar yr A4107 rhwng Cwmafan a'r Cymer yn Nyffryn Afan.

Mae amodau wedi bod yn anodd mewn mannau ar yr M4, yn enwedig rhwng Cyffordd 40 Taibach a 41 Baglan a ger Cyffordd 44 Llansamlet.

Roedd oedi hir ar Riw Nantgarw yr A468 i'r dwyrain rhwng Cylchfan Nantgarw a Chylchfan Penrhos.

Yn Abertawe, Castell-nedd a Phort Talbot mae cwmni First Cymru a rhai cwmnïoedd lleol wedi canslo a newid nifer o wasanaethau bws.

Ym Mhont-y-pŵl roedd yn araf iawn gan fod lori wedi troi drosodd ar yr A4042 ger Heol Brynbuga a chylchfan Fferm y Cwrt.

Roedd bysus yn lle trenau rhwng Merthyr Tudful a Phontypridd.

Yn y cyfamser, roedd oedi ar yr A470 rhwng Dolgellau a'r troad i Frithdir.

Yn Sir Ddinbych mae'r A55 i'r gorllewin wedi ei rhwystro'n rhannol rhwng Cyffordd 29 Pant y dulath a Chyffordd 28 Rhuallt oherwydd damwain ar waelod Allt Rhuallt.

Cyfyngiadau

Roedd 10cm neu bedair modfedd o eira mewn mannau yn y de-ddwyrain dros nos ac mae yna gyfyngiadau cyflymder ychwanegol ar draffordd yr M4 o gwmpas Caerdydd, Casnewydd ac yng Nghas-gwent ger hen Bont Hafren.

Mae ffyrdd mynydd Bwlch, Rhigos a Maerdy ynghau, ynghyd â'r A469 Mynydd Caerffili, ac mae ffordd Blaenau'r Cymoedd, yr A465, yn beryglus ar gyfer gyrwyr.

Yn y cyfamser, mae nifer o apwyntiadau cleifion allanol Bwrdd Iechyd Caerdydd a'r Fro wedi eu canslo.

Nos Fercher bydd hi'n oer iawn gyda'r tymheredd ar ei isaf hyd at wyth neu naw gradd dan y rhewbwynt.

Ddydd Mawrth roedd dros 470 o ysgolion ynghau ac amodau yn anodd ar nifer o ffyrdd.

Rhondda Cynon Taf a Chaerffili oedd â'r nifer uchaf o ysgolion ynghau - tua 90 yn y ddwy sir.

Straeon perthnasol

Hefyd gan y BBC