BBC Cymru Fyw

Achub dau o lethrau mynydd yn Eryri

Published
Mae Tîm Achub Dyffryn Ogwen wedi achub dau ar un o fynyddoedd Eryri ar ôl ymgyrch chwe awr.
Daeth yr ymgyrch i ben am 11.30pm nos Fawrth.
Roedd y dynion o'r Amwythig yn gwersylla mewn pabell ar waelod llethrau Mynydd Tryfan cyn mynd i drafferthion ar y mynydd 3,000 troedfedd o uchder.
Roedd dyn arall wedi llwyddo i gyrraedd gwaelod y mynydd cyn cysylltu â'r tîm achub.
Dywedodd y tîm achub fod y dynion wedi mynd am dro ar y mynydd heb dortsh na chyfarpar cywir.
"Roedd y ddau'n falch iawn i'n gweld ni," meddai Chris Lloyd o'r tîm achub.
"Roedden nhw'n oer ond doedden nhw ddim wedi cael anafiadau."