Achub dau o lethrau mynydd yn Eryri

Mae Tîm Achub Dyffryn Ogwen wedi achub dau ar un o fynyddoedd Eryri ar ôl ymgyrch chwe awr.

Daeth yr ymgyrch i ben am 11.30pm nos Fawrth.

Roedd y dynion o'r Amwythig yn gwersylla mewn pabell ar waelod llethrau Mynydd Tryfan cyn mynd i drafferthion ar y mynydd 3,000 troedfedd o uchder.

Roedd dyn arall wedi llwyddo i gyrraedd gwaelod y mynydd cyn cysylltu â'r tîm achub.

Dywedodd y tîm achub fod y dynion wedi mynd am dro ar y mynydd heb dortsh na chyfarpar cywir.

"Roedd y ddau'n falch iawn i'n gweld ni," meddai Chris Lloyd o'r tîm achub.

"Roedden nhw'n oer ond doedden nhw ddim wedi cael anafiadau."

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.