BBC Cymru Fyw

Diswyddiadau pellach yn y fyddin

Published
image copyrightReuters
image captionY bwriad yn y pendraw yw arbed £38 biliwn o'r gyllideb amddiffyn
Mae disgwyl y bydd 5,000 o bobl yn cael eu diswyddo, fel rhan o gynllun sydd eisoes wedi ei gyhoeddi i leihau nifer aelodau'r fyddin o 102,000 i 82,000 erbyn 2017.
Dyma'r trydydd cyhoeddiad ynghylch diswyddiadau yn y lluoedd arfog ers cyhoeddi'r adolygiad amddiffyn strategol yn 2010.
Yn Awst a Medi 2011 cyhoeddwyd 2,800 o ddiswyddiadau ar draws y lluoedd arfog, gyda 4,000 o ddiswyddiadau arall yn cael eu cyhoeddi ym Mehefin y llynedd.
Ar y ddau achlysur, roedd mwyafrif y rhai a effeithiwyd wedi gwirfoddoli i adael y lluoedd arfog.
Mae disgwyl na fydd y llynges na'r awyrlu yn cael eu cynnwys yn y cyhoeddiad ddydd Mawrth, ac mae arbenigwyr wedi darogan y bydd yn cynnwys canran uwch o ddiswyddiadau gorfodol nag a gafwyd mewn cyhoeddiadau blaenorol.
Fydd y cyhoeddiad ddim yn cynnwys milwyr sydd yn Afghanistan ar hyn o bryd, na chwaith milwyr sydd ar fin cael eu hanfon yno.

'Mwy o filwyr'

Yn siarad ar y Post Cyntaf, dywedodd yr Uwch Gapten Alan Davies: "Rhaid i ni weld newidiadau mewn polisi tramor cyn newid strwythur y lluoedd arfog, a dydyn ni ddim wedi gweld hynny tan wythnos diwethaf, pan welon ni rywbeth newydd, sef y bygythiad o Ogledd Affrica, yn yr ardal ble roedd Ffrainc yn rheoli flynyddoedd yn ôl.
"Rydyn ni nawr angen mwy o filwyr, nid lluoedd arfog, mwy o filwyr, i ymateb i'r bygythiad yna, nid torri nifer y milwyr fel mae'r llywodraeth yn bwriadu cyhoeddi.
Dywedodd bod newidiadau o ran technoleg, er enghraifft y defnydd o awyrennau di-beilot, yn help: "Ond os ydych chi moyn ennill brwydr, neu ymateb i derfysgaeth fel y gwelon ni yn Algeria, yr unig bobl sy'n gallu neud hynny yw milwyr ar y tir, 'dy ni ddim yn mynd i fod yn ymateb i'r math yna o fygythiad os ydyn ni'n torri'r nifer."
Dywedodd Carol Davies Gaerwen, Ynys Môn, sy'n fam i un sydd ar ei ffordd adref o Afghanistan ar hyn o bryd: "Dwi ddim yn gwybod ar hyn o bryd, mwy nac ydy'r mab, a fydd hyn effeithio arno fo... fydd yr hogiau ddim yn gwybod mae'n siwr tan y byddan nhw wedi dwad adre.
"Fel pob mam, dwi'n poeni am fy mhlant, dyfodol y teulu bach, dyfodol y soldiwrs 'ma i gyd, beth sy'n mynd i ddigwydd iddyn nhw pan maen nhw'n dod allan, ble maen nhw'n mynd i fynd, beth maen nhw'n mynd i wneud? Ac mae'r wlad mewn tipyn o stad ar hyn o bryd, efo colli gwaith, siopau'n cau...
"Gobeithio os gollith o ei waith ella fydd 'na swydd arall allan yna iddo fo yn rhywle, ella bydd hynny'n golygu emigratio, fedrwch chi ddim deud, tan eich bod chi'n gwybod yn bendant."