Cywain
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Ymchwiliad i ganolfan treftadaeth Cywain

21 Ionawr 2013 Diweddarwyd 20:20 GMT

Mae cais wedi ei wneud i Swyddfa Archwilio Cymru gynnal ymchwiliad i fethiant canolfan treftadaeth ger Y Bala.

Caeodd Canolfan Cywain ei drysau dros flwyddyn yn ôl.

Mae'r mudiad oedd yn rhedeg y fenter, Antur Penllyn, yn cyfarfod nos Lun i ystyried dirwyn yr antur i ben.

Adroddiad Sion Tecwyn.