BBC Cymru Fyw

Rhybudd arall o eira

Published
image captionCliriodd rhieni a disgyblion Ysgol Gynradd Creigiau ger Caerdydd yr eira er mwyn i'r ysgol allu ailagor ddydd Llun
Mae rhybudd newydd o eira wedi ei gyhoeddi ar gyfer y de-ddwyrain a De Powys wrth i dywydd rhewllyd amharu ar deithio.
Fe allai hyd at 10cm neu 4 modfedd gwympo ddydd Mawrth a bydd rhybudd o rew ar gyfer y rhan fwya' o'r wlad.
Dywedodd cyflwynydd tyywydd Radio Cymru, Yvonne Evans: "Yn hwyrach heno bydd ffrynt yn dod â chawodydd o law ac eirlaw o gyfeiriad y gorllewin ...
"Mae rhybudd o rew oddi wrth y Swyddfa Dywydd a'r tymheredd ar ei isa tua wyth gradd dan y rhewbwynt.

'Ansicrwydd'

media captionAdroddiad Gwenfair Griffith
"Mae 'na ansicrwydd o ran faint o eira fydd yn bwrw yfory ond does dim disgwyl y bydd cymaint â dydd Gwener diwetha'."
Dywedodd y byddai'n sych ac yn gymylog yn y rhan fwyaf o lefydd yn y gogledd.
"Mae'n bosib y bydd peth eirlaw ac eira yn y gorllewin a'r canolbarth.
"Nos fory bydd hi'n bwrw ychydig o eirlaw ac eira mewn manne - yn sychach dros nos ac yn rhewllyd iawn."
Eisoes mae 120 o ysgolion wedi cau ddydd Llun, gan gynnwys mwy na 30 yn Rhondda Cynon Taf.
Roedd nifer o ysgolion eraill wedi cau yn rhannol.

Ffyrdd

Er bod mwyafrif y prif-ffyrdd wedi agor, mae rhai o'r ffyrdd mynyddig a ffyrdd llai yn dal wedi eu cau.
Yng nghymoedd y de mae'r ffyrdd dros Y Maerdy a'r Bwlch i gyd ynghau.
Yn y gogledd roedd yr A542, Bwlch yr Oernant yn Llangollen ynghau ac felly hefyd y B4329 rhwng Rosebush a Brynberian yng ngogledd Sir Benfro.
Roedd rhybudd am amodau anodd ar draffordd yr M4 a'r A55 rhwbg Llanelwy a Chaer.
Roedd Cyngor Rhondda Cynon Taf wedi dweud eu bod yn gwneud pob ymdrech i ddarparu cludiant i ddisgyblion ysgol ond y dylai rhieni edrych ar wefan y cyngor.
Ysgolion uwchradd oedd yn cael y flaenoriaeth gan fod nifer o blant yn sefyll arholiadau.
Ddydd Sul cliriodd 50 o rieni a phlant iard Ysgol Gynradd Creigiau ger Caerdydd.
Dywedodd Cyngor Powys eu bod yn gobeithio y bydd y gwasanaeth casglu ysbwriel yn gweithio dydd Llun - bu'n rhaid atal y gwasanaeth dydd Gwener oherwydd yr eira.

Rhybuddio

Mae Tîm Achub Mynydd Bannau Brycheiniog wedi rhybuddio pobl i beidio â mentro i'r mynyddoedd heb offer priodol ar ôl i ddau gerddwr gael eu hachub.
Dywedodd Mark Jones, dirprwy arweinydd y tîm, na ddylai neb fentro heb fwyell rhew, cramponau na digon o ddillad addas.
Ddydd Sadwrn torrodd menyw 34 oed o Birmingham ei ffêr wrth o gopa Corn Du (2,8864 o droedfeddi) ym Mannau Brycheiniog.
Bu'n rhaid i dim o wyth ei chludo i lawr ar stretsier gan nad oedd modd defnyddio hofrennydd oherwydd cymylau isel.
Ddydd Sadwrn cafodd dyn 28 oed o Bontyclun ei achub ar ôl torri ei goes ar Gorn Du.
Cafodd ei gludo mewn hofrennydd i Ysybyty Tywysog Charles, Merthyr Tudful.

Straeon perthnasol

  • Ysgolion ar gau ddydd Llun