Cyfarfod i sefydlu undeb credyd i Gaerfyrddin

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r undebau credyd yn cynnig cymorth arianol i'r rhai mewn gwir angen

Fe fydd cyfarfod yn cael ei gynnal i drafod sefydlu Undeb Credyd yn nhref Caerfyrddin.

Bydd yn cael ei gynnal yn llyfrgell y dre' am 10.30am ddydd Mawrth.

Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gâr a thîm adfywio cymunedol y cyngor fydd yn cynnal y cyfarfod.

Mae 'na gefnogaeth wedi bod i'r fenter yn lleol gyda rhai yn gweithio ers dros flwyddyn i ddenu sefydliad o'r fath yno.

Yn ôl Llywodraeth Cymru, cydweithfeydd ariannol yw undebau credyd, a'r aelodau sy'n eu defnyddio sy'n berchen arnyn nhw ac yn eu rheoli.

Cymorth angenrheidiol

Mae Sharon Morgans, o Gapel Hendre, yn defnyddio undebau credyd er mwyn talu am wresogi ei chartref.

Disgrifiad,
Catrin Heledd fu'n ymchwilio i undebau credyd

"Allwch chi safio 'da nhw a chael llog isel.

"Roedd pobl yn mynd heb wres cyn i'r undebau ddod i helpu," meddai.

Fe fydd Vanesa Owens, o Undeb Credyd Gorllewin Cymru (Credcer gynt), yn siarad yn y cyfarfod ac yn amlinellu sut mae modd i'r dre' ddatblygu sefydliad llwyddiannus.

"Er bod y dref wedi bod yn gymharol lewyrchus yn y gorffennol, mae 'na bocedi o dlodi yma," meddai'r Cynghorydd Alun Lenny, sydd wedi bod yn ymgyrchu ers dros flwyddyn i gael undeb credyd yn y dref.

"Gobeithio y bydd pobl yn dod i'r cyfarfod i glywed mwy am y cynllun ac i fod yn barod a hyderus i fuddsoddi mewn undebau credyd.

"Rhaid cofio mai dim ond yr arian fydd yn cael ei fuddsoddi gan y bobl leol fydd ar gael i'w fenthyca i bobl leol eraill sydd angen cymorth."

Mae dros 20 o undebau credyd eisoes yn bodoli yng Nghymru.

Maen nhw ar hyn o bryd yn helpu dros 60,000 o bobl i gynilo ac i fenthyca arian.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol