BBC Cymru Fyw

Dirwy am enwi merch gafodd ei threisio gan y pêl-droediwr Ched Evans

Published
image copyrightOther
image captionCafodd Ched Evans ei garcharu am bum mlynedd am dreisio
Mae dynes a enwodd ferch a oedd wedi'i threisio gan y pêl-droediwr Ched Evans wedi cael gorchymyn i dalu dros £1,600 mewn dirwyon, costau ac iawndal.
Cyfaddefodd Alexandra Hewitt, 24 oed, o Frychdyn Sir y Fflint, iddi enwi'r ferch 19 oed ar safleoedd Facebook neu Twitter.
Yn wreiddiol roedd wedi pledio'n ddieuog ond fe newidiodd ei phle yn Llys Ynadon Prestatyn ddydd Llun.
Fis Tachwedd y llynedd fe blediodd naw o bobl yn euog i enwi'r ddynes a bu'n rhaid iddyn nhw dalu £624 yr un mewn iawndal.
Cafodd cyn ymosodwr Cymru a Sheffield United, sy'n wreiddiol o'r Rhyl, ei garcharu am bum mlynedd am y drosedd yng ngwesty Premier Inn ger Prestatyn ym mis Mai 2011.
Cafodd Hewitt ddirwy o £405 a, fel y naw diffynnydd arall, cafodd orchymyn i dalu £624 mewn iawndal i'r ddynes, sydd wedi newid ei henw ers hynny ac wedi symud o ardal Y Rhyl.
Bydd hefyd yn gorfod talu £600 mewn costau a £15 mewn costau ychwanegol.

'Hen ffrindiau'

Dywedodd Anna Pope ar ran yr erlyniad fod nifer o sylwadau wedi ymddangos ar wefannau Twitter a Facebook ar y diwrnod y cafwyd Evans yn euog yn Llys y Goron Caernarfon.
Roedd Hewitt ei hun wedi ysgrifennu ar Facebook: "Rwy'n credu y dylai hi gael ei henwi. Mae'n anhygoel."
Pan gafodd ei chyfweld, dywedodd ei bod hi ac Evans yn "hen ffrindiau" ond nad oedd hi'n adnabod y ferch.
"Roedd hi'n derbyn fod ei sylwadau yn anaddas ond nad oedd hi'n sylweddoli fod yr hyn a wnaeth hi yn anghyfreithlon," meddai Miss Pope.
"Roedd hi'n edifar am unrhyw straen a achosodd."
Yn ôl Adam Antoszkics, ar ran yr amddiffyniad, roedd Hewitt wedi gwadu'r cyhuddiad yn wreiddiol oherwydd bod yna amheuaeth a oedd sylwadau a wnaethpwyd i ffrindiau ar Facebook yn gyfystyr â sylwadau cyhoeddus.
Wedi iddyn nhw dderbyn eglurhad, daeth yn amlwg fod trosedd wedi'i chyflawni, meddai.
Dywedodd y barnwr rhanbarthol Andrew Shaw - a oedd wedi dedfrydu'r naw arall a enwodd y ddynes - mai'r unig gosb bosib oedd dirwy.
"Fe wnaethoch enwi rhywun oedd wedi'u treisio heb ystyried y goblygiadau a heb ddealltwriaeth lawn o'r hyn yr oeddech yn ei wneud," meddai wrth Hewitt.
Ym mis Tachwedd, collodd Evans ei apêl yn erbyn ei ddedfryd.

Straeon perthnasol

  • Gwrthod hawl Ched Evans i apelio