Ffermwyr yn rhybuddio bod dwyn defaid ar gynnydd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Mae 'na bedair gwaith yn fwy o achosion o ddwyn defaid wedi bod yn 2011

Mae criw o ffermwyr sy'n cadw defaid ar y bryniau rhwng Dyffryn Aman a Chwm Tawe yn galw ar yr heddlu i wneud mwy ar ôl i rywrai fod yn dwyn eu hanifeiliaid.

Mae'r ffermwyr yn barnu eu bod nhw wedi colli 350 o ddefaid, gwerth bron i £30,000 o ddefaid mewn 18 mis.

Maen nhw hefyd yn credu mai pobl sy'n adnabod yr ardal sy'n gyfrifol.

Dywedodd yr heddlu y byddan nhw'n dechrau ymgyrch yn y gwanwyn i geisio mynd i'r afael â'r broblem.

Yn ôl un cwmni yswiriant, mae dwyn anifeiliaid yn costio £700,000 i ffermwyr Cymru yn 2011 ac mae disgwyl i'r ffigyrau fod yn debyg ar gyfer 2012.

Dywedodd y ffermwyr bod y sefyllfa wedi parhau am ormod o amser erbyn hyn a'u bod wedi gweld cerbydau a threlars yn cael eu gyrru o amgylch yr ardal yn hwyr yn y nos..

Disgrifiad,
Adroddiad Owain Evans

'Arbenigwr'

Dywedodd Bernard Fox, un o'r ffermwyr, fod amaethwyr yn dechrau holi a ydi hi'n dal yn ymarferol iddyn nhw adael i ddefaid bori yng nghefn gwald oherwydd ansicrwydd na fyddan nhw yno pan maen nhw yn dychwelyd i'w casglu..

"Mae rhywun yn gwneud lot o arian," meddai.

"Mae ganddyn nhw'r wybodaeth a'r arbenigedd i ddelio gyda defaid.

"All neb amhrofiadol wneud hyn.

"Mae'r heddlu yna i fod i arestio'r troseddwyr a gadael i ni gael noson dda o gwsg."

Dywedodd cwmni NFU Mutual, sy'n cynnig yswiriant i nifer o ffermydd Cymru eu bod yn dal i aros am ffigyrau ceisiadau 2012 ond bod 'na bedair gwaith yn fwy o geisiadau am ddwyn anifeiliaid yn 2011, sy'n cyd-fynd â chynnydd sylweddol mewn prisiau defaid.

Dywedodd y Rhingyll Andy Abraham o orsaf heddlu Pontardawe fod Heddlu De Cymru yn cynllunio i weithio gyda'r ffermwyr, yr undebau a Heddlu Dyfed Powys i daclo'r broblem.

Dylai unrhyw un â gwybodaeth gysylltu gyda'r heddlu ar 101 neu Taclo'r Tacle 0800 555 111.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol