BBC Cymru Fyw

Amgueddfa am golli 35 o swyddi

Published
image copyrightNational Museum Wales
image captionMae'r amgueddfa'n ymgynghori gyda'u staff oherwydd strwythur newydd
Mae Amgueddfa Cymru wedi cyhoeddi eu bwriad i ddileu 35 o swyddi parhaol fel rhan o broses ailstrwythuro.
Dywedodd yr amgueddfa eu bod wedi dechrau proses ymgynghori 90 diwrnod â'u staff ac y byddai'r newidiadau'n effeithio ar 150 o swyddi eraill "mewn rhyw fodd".
"Rydym yn gobeithio osgoi diswyddiadau gorfodol drwy gynnig adleoli staff a chynlluniau fel diswyddo gwirfoddol ac ymddeoliad cynnar," meddai llefarydd.
Yn saith safle'r amgueddfa mae 650 staff ac ers 2011 mae £5 miliwn yn llai yn eu cyllideb dair blynedd.
Y llynedd fe gafodd Amgueddfa Cymru ei ffigyrau ymwelwyr gorau ers cyflwyno mynediad am ddim yn 2001.
Cafodd y saith safle gyfanswm o 1.69 o ymweliadau yn ystod 2011-12.
Yr wythnos ddiwethaf dywedodd llefarydd y byddai cyfnod ymgynghori yn dechrau yr wythnos hon "ynglŷn â strwythur newydd i'r amgueddfa".
"Bydd yr ymgynghori yn digwydd dros yr wythnosau nesaf cyn y bydd unrhyw benderfyniadau pendant yn cael eu gwneud."
Bydd Amgueddfa Cymru yn bwrw 'mlaen gydag ailwampio ac ehangu Amgueddfa Werin Cymru yn Sain Ffagan ar gost o £25 miliwn.
Mae Cronfa Dreftadaeth y Loteri wedi cyfrannu £11.5m tuag at y cynlluniau, a Llywodraeth Cymru £6m. Mae Amgueddfa Cymru wedi cyhoeddi apêl ar gyfer codi'r gweddill.

Straeon perthnasol

  • Bygythiad i swyddi staff Amgueddfa Cymru