Gyrru i gopa'r Wyddfa 'ddim yn anodd' yn ôl diffynnydd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, BBC news grab
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y cerbyd 4x4 Vauxhall Frontera ei ganfod ddwywaith ar, neu yn agos i, gopa'r Wyddfa

Mae dyn sydd wedi ei gyhuddo o yrru cerbyd gyriant pedair olwyn i gopa'r Wyddfa ddwywaith wedi dweud wrth y rheithgor "nad oedd mor anodd â hynny".

Dywedodd Craig Williams, 40 oed o Cheltenham, wrth Lys y Goron Caernarfon bod y mynydd yn wag ac yn llai serth na rhai ffyrdd cyhoeddus.

Cafwyd hyd i gerbyd Vauxhall Frontera Mr Williams 200 metr o gopa'r mynydd ym mis Medi 2011.

Mae e'n gwadu dau gyhuddiad o yrru'n beryglus.

Gwadu

Wrth roi tystiolaeth, dywedodd wrth y rheithgor: "Doedd e ddim mor beryglus â hynny.

"Doedd neb ar y tirwedd yn ystod oriau'r nos.

"Roedd y gwynt yn hyrddio ar 50 neu 60 m.y.a. ac roedd hi'n bwrw glaw yn galed.

"Ond mae rhai ffyrdd cyhoeddus yn fwy serth."

Mae Mr Williams yn gwadu iddo yrru ar hyd Rheilffordd Yr Wyddfa ar Fedi 3 pan gafodd ei gerbyd ei weld 200 metr o'r copa.

Doedd Mr Williams yn y llys ddydd Mercher i glywed achos yr erlyniad sy'n dweud ei fod wedi gyrru'n beryglus ar lwybrau cerdded a thrac y rheilffordd.

Mae'n gwadu'r cyhuddiadau yna, ac yn honni fod rhywun arall wedi gyrru'r cerbyd i'r copa ar ail achlysur, Medi 29, ar ôl ei gipio o'r tu allan i lety yn Llanberis.

"Roedden i'n meddwl bod rhywun wedi ei symud fel jôc - yn anffodus ddim," meddai.

"Fe weles i nodyn yn y llety oedd yn dweud 'Fe wnes i dy guro di - gwell hwyl tro nesa!'"

'Hurtrwydd'

Dywedodd Peter Trumper, rheolwr eiddo i Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, bod y cerbyd wedi ei adael ar do siop y copa, sydd yn rhannol o dan ddaear, ar yr ail achlysur.

"Roeddwn i'n poeni am bwysau'r cerbyd," meddai.

Yn gynharach, dywedodd yr erlynydd wrth y rheithgor bod y diffynnydd wedi cael "pwl o hurtrwydd nid unwaith ond dwywaith".

Pwysleisiodd yr erlyniad nad oedd cerbydau yn cael mynd ar drac y rheilffordd a bod gweithred y diffynnydd wedi peryglu ef ei hun a phobl eraill.

Mae'r achos yn parhau.