Trysorau Amgueddfa Lloyd George

Cyhoeddwyd
Hen fwthyn teulu David Lloyd George
Disgrifiad o’r llun,
Aeth teulu David Lloyd George i fyw gyda’i ewythr yn Llanystumdwy ôl i'w dad farw. Roedd Richard Lloyd yn grydd a phregethwr ac fe gafodd ddylanwad mawr ar Lloyd George. Mae’r bwthyn nawr yn rhan o’r amgueddfa.
Richard Lloyd a David Lloyd George
Disgrifiad o’r llun,
Pan roedd yn Ganghellor, cyflwynodd Lloyd George ei gopi personol o 'Gyllideb y Bobl' i’w ewythr. Roedd yn crybwyll yswiriant cymdeithasol am y tro cyntaf.
Disgrifiad o’r llun,
Y sêl a ddefnyddiodd Lloyd George ar gytundeb Versailles ar ddiwedd y Rhyfel Byd Cyntaf. Nid oedd Lloyd George yn cytuno â’r amodau llym ar gyfer yr Almaen, gan ofni rhagor o drafferthion yn y dyfodol.
Disgrifiad o’r llun,
Thomas Thomas o Gorwen oedd y cyntaf i dderbyn pensiwn gan y llywodraeth; pum swllt, neu ‘Goron Lloyd George’.
Disgrifiad o’r llun,
Dychwelodd i Lanystumdwy yn ei henaint gyda’i ail wraig, Frances. Mae ei fedd ar lan yr afon, lle’r oedd yn hoff o eistedd.
Disgrifiad o’r llun,
Astudiodd David Lloyd George i fod yn gyfreithiwr yng nghegin bwthyn ei ewythr. Gweithiodd ym Mhorthmadog am gyfnod cyn cael ei ethol i Dŷ'r Cyffredin yn 1890.
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd amgueddfa Lloyd George ei hadeiladu ar dir a roddwyd gan ei ail wraig, Frances, er mwyn arddangos casgliad o lyfrau a phapurau personol.
Disgrifiad o’r llun,
Wrth i’r Brenin a Lloyd George yrru trwy Lundain ar ddiwedd y Rhyfel Byd Cyntaf, cafodd torch llawryfen ei lluchio i’r car. Dywedodd y Brenin wrth y Prif Weinidog i’w chadw i gofio'r dathliadau.