Rheithgor yn clywed geiriau olaf dyn gafodd ei drywanu

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Peter Lewis wedi iddo gael ei drywanu yn ei gartref yng Nghaerdydd

Mae llys wedi clywed y cafodd pensiynwr anabl ei lofruddio ar garreg y drws gan ddyn cenfigennus oedd yn chwilio am ei gyn gariad a'i chariad newydd.

Pan agorodd Peter Lewis, 68 oed, ei ddrws yng Nghaerdydd roedd William Jones yn chwilio am ei gyn gariad am 2am ar Ebrill 28 y llynedd.

Clywodd Llys y Goron Caerdydd fod Mr Jones, 32 oed o Adamsdown, Caerdydd, wedi trywanu Mr Lewis yn ei stumog yng nghyntedd cymunedol tŷ lle oedd ei fflat yn Heol Claude yn Y Rhath.

Mae'r diffynnydd wedi gwadu'r cyhuddiad.

Defnyddiodd Mr Lewis ei larwm panig i alw am help yn yr eiliadau cyn iddo farw.

'Trywanu'

Clywodd y rheithgor recordiad tâp o'i eiriau: "Rwy' wedi cael fy nhrywanu a dwi ddim yn gallu codi, mae rhywun wedi f'ymosod.

"Rwy' ar ben fy hun, rwy' ar y llawr.

"Mae bachgen wedi fy mrifo. Rwy'n gwaedu'n wael. Allwch chi frysio?"

Roedd Mr Jones wedi dweud wrth Mr Lewis ei fod yn chwilio am ei gariad, Katie West, a'i fod yn amau ei bod gyda dyn newydd, Dean Tilmouth.

Dywedodd yr erlynydd, Peter Murphy: "Cafodd yr heddlu hyd i Mr Lewis yn y cyntedd.

"Roedd e wedi cael ei drywanu unwaith yn ei stumog, Roedd yn dal yn ymwybodol ac fe lwyddodd i roi manylion bras i'r heddlu.

"Cafodd ei gludo i'r ysbyty ond er ymdrechion gorau'r staff bu farw'r bore hwnnw."

Gwaith gwirfoddol

Clywodd y llys fod Mr Jones wedi cnocio ar sawl drws yn Y Rhath wrth iddo chwilio am Miss West a Mr Tilmouth.

"Roedd gan Jones gyllell wrth iddo chwilio amdanyn nhw," meddai Mr Murphy.

Disgrifiad o’r llun,
Clywodd y llys honiadau fod William Jones wedi trywanu'r pensiynwr

"O'r diwedd fe gnociodd ddrws rhif 13, tŷ Mr Lewis."

Clywodd y llys fod Mr Lewis yn hen lanc gyda lefel IQ isel ond ei fywyd cymdeithasol yn brysur, gan gynnwys gwaith gwirfoddol mewn siop elusen leol.

Roedd yn Gristion pybyr ac yn "pleidio achos pobl ag anawsterau dysgu".

"Roedd yn rhannol ddall a dim ond un llygad oedd ganddo," meddai Mr Murphy.

"Ac roedd yn cael anhawster mawr symud heb help gofalwr a'i ffon gerdded."

Dywedodd fod pawb oedd yn ei adnabod yn meddwl ei fod yn garedig.

"Doedd ganddo ddim syniad am y peryg y gallai fod ynddo."

Mae'r achos yn parhau.