Codi cyfyngiadau ar ymweliadau yn Ysbyty Llwynhelyg

Ysbyty Llwynhelyg
Image caption Y nod, meddai'r bwrdd iechyd, oedd amddiffyn cleifion a staff

Mae cyfyngiadau ar ymweliadau wedi cael eu codi yn Ysbyty Llwynhelyg, Hwlffordd.

Roedd Bwrdd Iechyd Hywel Dda wedi cyfyngu ar ymweliadau i'r ysbyty ar Ionawr 7 oherwydd achosion ffliw tymhorol.

Yn ôl y bwrdd iechyd, y nod oedd amddiffyn cleifion a staff a rhwystro'r haint rhag lledu.

Ddydd Mercher dywedodd y bwrdd iechyd eu bod am ddiolch i gleifion ac ymwelwyr am eu hamynedd yn ystod yr wythnos ddiwethaf.

Cyhyrau poenus

Ond mae'r bwrdd yn annog mwy o bobl i gael pigiad rhag y ffliw y gaeaf hwn.

Dywedodd Polly Leett, cydlynydd imiwneiddio'r bwrdd iechyd: "Mae brechlyn y ffliw yn newid bob blwyddyn felly fe fydd angen pigiad rhag y ffliw hyd yn oed os cafodd rhywun un y llynedd."

I gael brechiad, mae angen cysylltu â meddyg teulu neu fynd ar wefan Galw Iechyd Cymru i gael hyd i fferyllfa leol a all roi'r brechiad.

Mae annwyd a'r ffliw yn effeithio ar 15 miliwn yn y Deyrnas Gyfun bob blwyddyn ond, yn wahanol i annwyd, gall symptomau'r ffliw ymddangos yn gyflym iawn a chynnwys twymyn a chymalau a chyhyrau poenus.

Os yw rhywun yn poeni am symptomau ffliw, yn y lle cyntaf dylai ffonio Galw Iechyd Cymru ar 0845 46 47 neu ffonio meddyg teulu fydd yn asesu symptomau ac yn rhoi cyngor addas.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.