Codi cyfyngiadau ar ymweliadau yn Ysbyty Llwynhelyg

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Y nod, meddai'r bwrdd iechyd, oedd amddiffyn cleifion a staff

Mae cyfyngiadau ar ymweliadau wedi cael eu codi yn Ysbyty Llwynhelyg, Hwlffordd.

Roedd Bwrdd Iechyd Hywel Dda wedi cyfyngu ar ymweliadau i'r ysbyty ar Ionawr 7 oherwydd achosion ffliw tymhorol.

Yn ôl y bwrdd iechyd, y nod oedd amddiffyn cleifion a staff a rhwystro'r haint rhag lledu.

Ddydd Mercher dywedodd y bwrdd iechyd eu bod am ddiolch i gleifion ac ymwelwyr am eu hamynedd yn ystod yr wythnos ddiwethaf.

Cyhyrau poenus

Ond mae'r bwrdd yn annog mwy o bobl i gael pigiad rhag y ffliw y gaeaf hwn.

Dywedodd Polly Leett, cydlynydd imiwneiddio'r bwrdd iechyd: "Mae brechlyn y ffliw yn newid bob blwyddyn felly fe fydd angen pigiad rhag y ffliw hyd yn oed os cafodd rhywun un y llynedd."

I gael brechiad, mae angen cysylltu â meddyg teulu neu fynd ar wefan Galw Iechyd Cymru i gael hyd i fferyllfa leol a all roi'r brechiad.

Mae annwyd a'r ffliw yn effeithio ar 15 miliwn yn y Deyrnas Gyfun bob blwyddyn ond, yn wahanol i annwyd, gall symptomau'r ffliw ymddangos yn gyflym iawn a chynnwys twymyn a chymalau a chyhyrau poenus.

Os yw rhywun yn poeni am symptomau ffliw, yn y lle cyntaf dylai ffonio Galw Iechyd Cymru ar 0845 46 47 neu ffonio meddyg teulu fydd yn asesu symptomau ac yn rhoi cyngor addas.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol