Eos: AS am i lywodraeth ymyrryd

Logo Eos Image copyright other
Image caption Gallai proses gymodi annibynnol ystyried yr anghydfod rhwng Eos a'r BBC

Mae Aelod Seneddol Plaid Cymru, Hywel Williams, wedi galw ar Lywodraeth y DU i ymyrryd yn y ffrae rhwng y BBC ac Eos, yr asiantaeth hawliau cerddorol.

Ei gynnig oedd bod Tŷ'r Cyffredin "yn credu bod y berthynas rhwng y BBC a'r PRS yn codi cwestiynau ynglŷn â monopolïau yn y diwydiant cerdd a bod angen i'r Adran Busnes, Arloesedd a Sgiliau ymchwilio i'r mater ar frys".

Dywedodd y dylai'r anghydfod gael ei ddatrys "ar frys" am ei fod yn cael "effaith negyddol ar ddarlledu cyhoeddus".

Dywedodd Gweinidog y Swyddfa Gymreig, Stephen Crabb, nad oedd hwn yn fater i'r llywodraeth am fod "hon yn drafodaeth gytundebol rhwng y BBC ac artistiaid".

"Serch hynny, rwy'n gobeithio y bydd y mater yn cael ei setlo."

Bryn Fôn

Gwahoddodd Plaid Cymru y canwr Bryn Fôn, ysgrifennydd Eos, i'r Senedd yng Nghaerdydd ddydd Mercher.

Dywedodd na fyddai o blaid trefn cymodi annibynnol.

"Bydd rhaid i ni gael cytuneb ... ond mae cymodi annibynnol yn rhyw fath o ymarfer. Ticio bocsus ydi o."

Mae Eos, sy'n cynrychioli tua 300 o gerddorion Cymraeg, am i'r BBC wella'r cynnig ynglŷn â thaliadau i gerddorion, awduron a chyhoeddwyr.

Dywedodd llefarydd ar ran BBC Cymru: "Ein safbwynt ni yw ein bod yn cytuno'n llwyr ag Eos y dylai'r datrysiad fod yn deg ac y dylid setlo'r mater cyn gynted â phosibl.

"Dyna pam ein bod yn annog Eos i ymateb i'r cynnig am gymodi annibynnol yn gyflym fel bod modd ennill tir."

Proses gymodi

Doedd 'na ddim cytundeb rhwng y BBC ac Eos wedi'r trafodaethau diweddara' yr wythnos ddiwethaf gyda phosibilrwydd y bydd yr anghydfod yn para am dros fis.

Ond mae'r BBC yn dweud bod Eos wedi cytuno i ystyried bod yn rhan o broses gymodi annibynnol.

Yn lle defnyddio corff cymodi swyddogol mae'r gorfforaeth wedi dweud y byddai'n fwy tebygol mai person annibynnol fydd yn cynnal y broses - cyfreithiwr neu arbenigwr yn y diwydiant.

Mae'r BBC yn cynnig talu am y broses.

Straeon perthnasol