Treisio: Beirniadu ymateb y DU

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Brwydrodd Dr Rachel Turner a Diane Davies er mwyn adfer enw da Derick Crawford

Mae dwy fenyw a roddodd dystiolaeth i ryddhau dyn a gyhuddiwyd o'u treisio wedi beirniadu llywodraeth y DU am beidio cefnogi eu galwad am ymchwiliad i'r mater.

Fe gafodd Diane Davies, 63, o Ynys Môn a Dr Rachel Turner, 30, o Sir Hertford eu treisio ar ynys Barbados o fewn dyddiau i'w gilydd yn 2010.

Cafodd Derick Crawford, 47, o Barbados, ei gyhuddo o'u treisio ond cafodd yr achos ei daflu allan o'r llys fis diwethaf.

Roedd y ddwy fenyw wedi ildio'u hawl i aros yn ddienw er mwyn dadlau achos Mr Crawford, gyda'r ddwy yn dweud nad ef oedd y dyn a'u treisiodd.

Ymchwiliad

Dywedodd Dr Turner bod y ddwy yn siomedig gyda'r diffyg cefnogaeth gan y llywodraeth.

Mae'r ddwy wedi galw am ymchwiliad i'r driniaeth a gawson nhw gan yr heddlu, a pham bod yr heddlu wedi mynnu bod Mr Crawford yn euog am gymaint o amser ar ôl dweud nad ef oedd yn gyfrifol, ac er nad oedd unrhyw dystiolaeth fforensig i gysylltu Mr Crawford â'r drosedd.

Pryder y ddwy oedd nad oedd llywodraeth Prydain am ymddangos fel pe bai nhw'n beirniadu heddlu Barbados gan eu bod yn talu am hyfforddi aelodau o Heddlu Brenhinol Barbados (RBP).

Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Mae Dr Turner, Mrs Davies, Derick Crawford a'i gyfreithiwr Andrew Pilgrim am gael ymchwiliad llawn

Dywedodd Mrs Davies: "Tra bod yr heddlu yn gwrthod hawliau dioddefwyr a dewis anwybyddu eu sylwadau, maen nhw'n chwerthin ar ben plismona gwaraidd, ac yn chwerthin ar ben dinasyddion Prydain sy'n talu am eu hyfforddiant.

"Os ydym yn gwario arian i hyfforddi plismyn Barbados, yna mae'r arian yn cael ei wastraffu gan eu bod yn dewis anwybyddu'r hyn y maen nhw wedi dysgu.

"Mae'r dyn a'n treisiodd ni yn dal â'i draed yn rhydd i ymosod eto, ac mae'n siwr y gwnaiff o gan wybod na fydd yn cael ei ddal."

Iawndal

Wedi i'r achos yn ei erbyn fethu dywedodd Mr Crawford, a dreuliodd 18 mis yn y carchar, y byddai'n gwneud cais am iawndal am gael ei garcharu ar gam.

Mewn cynhadledd newyddion yn Barbados, dywedodd Mr Crawford ei fod wedi cael ei orfodi i gyffesu i'r drosedd. Dywedodd yr RBP eu bod yn fodlon gyda'u hymchwiliad.

Mewn llythyr at Mrs Davies, dywedodd llefarydd ar ran y Swyddfa Dramor bod Uwch Gomisiynydd Prydain yn Barbados wedi cwrdd gyda Thwrnai Cyffredinol yr ynys a Chomisiynydd yr Heddlu yno i "godi eu pryderon".

Ond mae'r llythyr yn ychwanegu: "Nid wyf yn credu bod eich beirniadaeth agored o'r heddlu ar hyn o bryd yn debyg o gyrraedd y nod yr ydym yn rhannu - sef i sicrhau cyfiawnder i chi ac i sicrhau nad yw'r fath beth yn digwydd eto."

Straeon perthnasol