Rhybudd i yrwyr o ganlyniad i'r eira a rhew

Cyhoeddwyd

Mae nifer o ysgolion ynghau o ganlyniad i dywydd gaeafol.

Ar ôl noson gyda'r tymheredd yn is na'r rhewbwynt roedd 'na drafferthion mewn sawl ardal i yrwyr.

Mae'r rhagolygon yn dweud y bydd yn parhau i fod yn oer iawn ac yn rhewi dros y dyddiau nesaf.

Bu'n rhaid cau'r A4067 i'r ddau gyfeiriad rhwng Y Glais a chyffordd 45 o'r M4 yn Abertawe bore Mawrth oherwydd y rhew.

Roedd trafferthion hefyd oherwydd y rhew ar yr A4061 yn Nant-y-Moel, Pen-y-bont ar Ogwr a'r A4233 Ffordd Fynyddig Maerdy yn Rhondda Cynon Taf.

Eira oedd yn achosi trafferthion ar yr A465 Ffordd Blaenau'r Cymoedd yn Nhredegar, Blaenau Gwent, ac ar yr A470, Bwlch Gorddinan, ym Mlaenau Ffestiniog, Gwynedd.

Ysgolion

Mae rhew hefyd wedi achosi trafferthion ar yr A470 yn Llandinam, Powys, a'r A476 ger Y Tymbl yn Sir Gaerfyrddin.

Mae 10 o ysgolion Rhondda Cynon Taf wedi cau o ganlyniad i'r tywydd yn ogystal ag ysgolion yn siroedd Caerffili, Merthyr Tudful a Chastell-nedd Port Talbot.

Mae'r manylion diweddara' ar wefannau'r cynghorau.

"Mae'n sych yn y rhan fwyaf o leoedd gydag ambell gawod yn y gorllewin a all syrthio fel eira ar dir uchel fel Mynyddoedd y Preseli," meddai Yvonne Evans, cyflwynydd tywydd BBC Cymru.

"Fe fydd y tymheredd ar ei ucha' tua phum gradd Celsius.

"Roedd hi yn -4C ger Llanwryd ym Mhowys dros nos.

"Heno fe fydd hi'n sych ac eithrio ambell gawod yn y gorllewin a gall fod yn aeafol ar y mynyddoedd.

"Fe fydd hi'n rhewi'n galed gyda'r tymheredd yn is na nos Lun, ar ei isa' tua -6C, a bydd niwl rhewllyd yn ffurfio yn y gogledd ddwyrain a rhannau o Bowys.

"Fe fydd hi'n sych gan fwyaf ddydd Mercher a dydd Iau ond yn oer iawn a rhewllyd yn y bore ac erbyn dydd Gwener mae'n bosib y bydd trwch o eira yn y de orllewin."

Hefyd gan y BBC

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol