BBC Cymru Fyw

Rhyddhau tri mewn cysylltiad â diflaniad Kyle Vaughan

Published
image copyrightGwent Police
image captionDoes neb wedi gweld Kyle Vaughan ers Rhagfyr 30 2012
Mae dyn 27 oed o ardal y Coed-Duon a gafodd ei arestio ar amheuaeth o lofruddio wedi cael ei ryddhau gan Heddlu Gwent.
Cafodd y dyn ei arestio fel rhan o'r ymchwiliad i ddiflaniad Kyle Vaughan o Drecelyn, sir Caerffili, bythefnos yn ôl.
Dywedodd yr heddlu bod dyn 21 oed o Drecelyn a bachgen 15 oed o Abercarn, y ddau wedi eu harestio ar amheuaeth o gynorthwyo troseddwr, wedi cael eu rhyddhau ar fechnïaeth wrth i ymholiadau barhau.
Mae'r heddlu yn parhau i ymchwilio i ddiflaniad Mr Vaughan.
Cafodd dyn 62 oed a gafodd ei arestio ar amheuaeth o wyrdroi cwrs cyfiawnder ei rhyddhau ar fechnïaeth yn gynharach.

Gwrthdrawiad

Cafodd Mr Vaughan, sydd angen chwistrelliadau cyson o inswlin oherwydd diabetes, ei weld am y tro diwethaf ar Ragfyr 30 yn ardal Abercarn a Rhisga.
Yn ddiweddarach y noson honno, cafwyd hyd i'w gar Peugeot 306 ar yr A467 rhwng Rhisga a Cross Keys, a dywedodd yr heddlu eu bod yn credu fod y car wedi bod mewn gwrthdrawiad.
Er gwaetha' apêl genedlaethol am wybodaeth, does neb wedi gweld Mr Vaughan ers hynny, ac fe ddywedodd yr heddlu wrth y teulu ddydd Sadwrn eu bod bellach yn credu ei fod wedi marw.
Mae Mr Vaughan yn 5 troedfedd 8 modfedd o daldra ac yn denau.
Mae ganddo wallt brown byr a llygaid brown.
Roedd yn gwisgo cadwyn aur am ei wddf, ac mae ganddo datŵ ar ei fraich ac un ar ei goes dde.
Dywed Heddlu Gwent y dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth ffonio'r heddlu ar 101 neu 01633 838111, neu Taclo'r Tacle yn ddienw ar 0800 555111.

Straeon perthnasol

  • Dyn ar goll: Arestio dyn arall