Galwad i achub dau ddringwr

Cyhoeddwyd

Bu'r awdurdodau yn chwilio am ddau ddringwr nos Lun, ar ôl iddynt ddisgyn oddi ar glogwyn ar arfordir Sir Benfro.

Yn ôl Gwylwyr y Glannau Aberdaugleddau, fe gawson nhw alwad gan Heddlu Dyfed Powys tua 6pm.

Mae'n debyg fod y dringwyr wedi mynd i drafferthion yn Lydstep ger Dinbych y Pysgod.

Roedd criwiau achub Dinbych y Pysgod a Sain Gofan yn helpu'r ymgyrch, ynghyd â hofrennydd Sea King yr Awyrlu a anfonwyd o Chivenor yn Nyfnaint.

Cafodd bad achub o Ddinbych y Pysgod hefyd ei ddefnyddio i chwilio am y dynion.

Daethpwyd o hyd iddynt ond cafodd un o'r dringwyr eu cludo i'r ysbyty am driniaeth ar ôl iddi ddod i'r amlwg y gallai fod wedi'i anafu'n ddifrifol.

Cafodd ei gludo i Ysbyty Treforys, Abertawe mewn hofrennydd.

Doedd yr ail ddringwr ddim wedi cael ei anafu cynddrwg a chafodd ei gludo i'r lan gan y bad achub, a'i drosglwyddo wedyn i Ysbyty Llwynhelyg.

Does dim rhagor o fanylion am gyflwr y ddau ddyn ar hyn o bryd.