BBC Cymru Fyw

£21.5 miliwn o help llaw i fusnesau Cymru

Published
image copyrightbbc
image captionMae'r ddau gynllun newydd yn dod i rym ddydd Mawrth
Mae dau gynllun gan Lywodraeth Cymru i helpu busnesau gyda'u trethi yn dod i rym.
Ar gost o £21.5 miliwn, nod y cynlluniau yw helpu cwmnïau i greu swyddi, tyfu eu busnesau a chreu ynni adnewyddol.
Gall bob cwmni o fewn y saith ardal fentergarwch yng Nghymru wneud cais o dan Gynllun Trethi Busnes yr Ardaloedd Mentergarwch.
Mae'r cynllun £20 miliwn yn para tair blynedd.
Bydd blaenoriaeth i geisiadau gan gwmnïau newydd neu gwmnïau sy'n cyflogi staff ychwanegol.
Gall cwmnïau sy'n canolbwyntio ar greu ynni neu wres o ffynonellau adnewyddol wneud cais o dan y Cynllun Trethi Busnes Cynhyrchwyr Ynni Adnewyddol.
Mae cyfanswm o £1.5 miliwn ar gael i helpu busnesau yn y diwydiant hwn i dyfu.
Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn ymestyn dalgylch dwy o'r ardaloedd mentergarwch.
Bydd Dyfrffordd y Ddau Gleddau yn ehangu i gynnwys nifer o stadau diwydiannol, yn ogystal â Maes Awyr Aberdaugleddau.
Bydd ardal fenter Eryri yn Nhrawsfynydd yn ymestyn i gynnwys Maes Awyr Llanbedr, sydd 10 milltir i ffwrdd.

Straeon perthnasol

  • 'Angen ystyried trethi busnes i Gymru'