BBC Cymru Fyw

E.coli: Carchar i berchennog siop kebab yng Nghaerdydd

Published
image captionPlediodd Diar Wali Ali yn euog i 23 cyhuddiad yn ymwneud â hylendid bwyd
Mae perchennog siop kebab yng Nghaerdydd wedi ei garcharu am wyth mis yn dilyn naw achos o E.coli yn y brifddinas.
Plediodd Diar Wali Ali yn euog i 23 cyhuddiad yn ymwneud â hylendid bwyd yn Llys Ynadon Caerdydd ddydd Llun.
Cofnodwyd naw achos o'r haint E.coli ar ôl i gwsmeriaid ymweld â siop bwyd cyflym Adonis Kebab House ar Heol y Ddinas yn Y Rhath ym mis Awst 2011.
Cafodd y siop ei chau am bythefnos wrth i archwiliadau gael eu cynnal.
Dywedodd y Cynghorydd Derek Morgan, cadeirydd Pwyllgor Diogelu'r Cyhoedd Cyngor Caerdydd fod gan bobl yr hawl i fwyta bwyd diogel â lefel digonol o ran hylendid.
"Ond rydym yn gweithredu heb oedi i ddiogelu iechyd y cyhoedd pan mae sefyllfaoedd is-safonol yn cael eu canfod," meddai.
"Rwy'n gobeithio bod yr achos hwn yn helpu i ddangos ein bod yn ysgwyddo ein cyfrifoldeb o ddifri ac yn dangos y byddwn yn mynd i gyfraith i sicrhau bod pawb yn cadw at reolau diogelwch bwyd."

Straeon perthnasol

  • E.coli: Cyfanswm o naw achos