Rhagolygon o eira mewn mannau o Gymru

Cyhoeddwyd

Mae hi wedi bod yn bwrw eira mewn rhai mannau o Gymru ac mae disgwyl i ragor o law ddisgyn dydd Llun.

Fe ddisgynnodd y rhan fwyaf o'r eira ar ucheldiroedd yn y dwyrain.

Yn ôl cyflwynydd tywydd BBC Cymu, Sure Charles, roedd y tymheredd yn Sir Faesyfed wedi gostwng i -2 dros nos.

"Oherwydd bod disgwyl i'r cymylau glirio heno, fe fydd y tymheredd yn gostwng eto, ac fe allai gwympo i -5C, ac mae posibilrwydd y byddyr eria yn troi yn rhew."