Euog o lofruddio milfeddyg

Clive Sharp Image copyright NW Police
Image caption Plediodd Clive Sharp yn euog i lofruddio Catherine Gowing

Mae dyn 46 oed o Fethesda yng Ngwynedd wedi pledio'n euog i lofruddio milfeddyg o Iwerddon.

Ymddangosodd Clive Sharp yn Llys y Goron Yr Wyddgrug fore Llun, a chyfaddef iddo ladd Catherine Gowing yn Sir y Fflint ar Hydref 12, 2012.

Cafodd gweddillion Ms Gowing eu darganfod mewn dau safle, un yn Sir y Fflint a'r llall yn ardal Caer.

Roedd Ms Gowing yn wreiddiol o Clonlee ger Birr yn Swydd Offaly.

Ar y noson y diflannodd, cafodd Ms Gowing ei gweld ar gamera cylch cyfyng yn mynd i archfarchnad Asda yn Queensferry am 8:06pm cyn gadael hanner awr yn ddiweddarach.

Cafwyd hyd i'w char yn Alltami, Sir y Fflint, wedi ei losgi'n ulw yn ddiweddarach.

Image copyright North Wales Police
Image caption Does neb wedi gweld Catherine Gowing ers Hydref 12

Yn dilyn ymchwiliad pellach gan yr heddlu, fe ddaethon nhw o hyd i weddillion dynol ar ddau safle arall yn yr ardal, ac fe gadarnhaodd ymchwiliad ar y gweddillion eu bod yn perthyn i Ms Gowing.

Gohirio

Cafodd yr achos ei ohirio cyn y caiff Sharp ei ddedfrydu, ond rhybuddiodd y barnwr ei bod hi'n bosib na fyddai fyth yn cael ei rhyddhau.

Bydd yn cael ei ddedfrydu ar Chwefror 25.

Dywedodd y barnwr nad oedd angen adroddiadau seiciatryddol cyn dedfrydu, ac yn amlwg dim ond un ddedfryd allai fod, sef carchar am oes.

Ond roedd angen amser i ystyried lleiafswm y ddedfryd, ac er ei fod yn ymwybodol y byddai hyn yn ychwanegu at densiwn ac aflonyddu ar deulu Ms Gowing, dywedodd y byddai'n rhaid rhoi ystyriaeth ofalus i'r mater.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.