Achub dau gerddwr ar Fynydd Tryfan

Cyhoeddwyd

Mae hofrennydd yr Awyrlu wedi achub dau gerddwr yn Eryri ddydd Sadwrn.

Roedd y ddau wedi mynd ar goll ar Fynydd Tryfan ac yn sythu yn yr oerfel ger clogwyn.

Cafodd hofrennydd o ganolfan Y Fali ei alw a sylwodd y criw ar olau tortsh wrth iddi nosi.

Chafodd neb ei anafu.