Ymchwilio i farwolaeth mewn ysbyty

Cyhoeddwyd

Mae'r heddlu'n ymchwilio i farwolaeth sydyn dyn 56 oed mewn ysbyty nos Wener.

Cafodd yr heddlu eu galw i Ysbyty Ystrad Fawr yn Ystrad Mynach am 6.10pm.

Roedd y dyn o ardal Caerffili a dywedodd yr heddlu nad oedd yr amgylchiadau'n amheus.