Cynghorydd addysg yn gadael

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, BBC Wales
Disgrifiad o’r llun,
Mae gwasanaeth addysg Cyngor Sir Benfro wedi cael ei feirniadu mewn sawl adroddiad ers 2011

Mae'r cynghorydd sydd yng ngofal addysg gydag awdurdod sydd wedi ei gyhuddo o fethiannau wrth warchod plant wedi gadael ei swydd.

Mae gwasanaethau addysg Sir Benfro wedi bod o dan y chwyddwydr ers 2011 yn dilyn honiadau bod plant yn cael eu cloi mewn ystafelloedd am gyfnodau.

Roedd dau adroddiad ym mis Rhagfyr gan y corff arolygu addysg, Estyn, a'r Archwilydd Cyffredinol hefyd yn feirniadol.

Bydd y Cynghorydd Huw George nawr yn gyfrifol am yr amgylchedd.

'Gyrfa nodedig'

Dywedodd arweinydd y cyngor, y Cynghorydd Jamie Adams, bod Mr George wedi gofyn i beidio parhau yn ei rôl "yn dilyn digwyddiadau diweddar".

Yn hytrach bydd yn cyfnewid swyddi gyda'r Cynghorydd Ken Rowlands oedd â gofal dros wasanaethau amgylchedd a rheolaeth.

Dywedodd Mr Adams: "Mae'r Cynghorydd Rowlands yn gymwys i ymgymryd â'i ddyletswyddau newydd gan iddo dreulio gyrfa nodedig ym myd addysg, a bu'n brifathro am flynyddoedd lawer."

Ychwanegodd yr arweinydd y byddai Mr George yn cadw'i ddyletswyddau am yr iaith Gymraeg ar y cabinet.

Honiadau

Y llynedd fe gafodd panel o arbengiwyr eu penodi gan Lywodraeth Cymru i oruchwylio'r cyngor wedi i drafferthion difrifol ddod i'r amlwg ym maes gwarchod plant.

Roedd honiadau wedi eu gwneud am blant yn cael eu cloi mewn ystafelloedd, a dwylo un plentyn yn cael eu clymu y tu ôl i'w gefn gan athor.

Yn eu hadroddiad ym mis Rhagfyr y llynedd, fe nododd Estyn bod methiannau pwysig yn arweiniad y gwasanaethau addysg.

Dywedodd hefyd y dylid rhoi'r cyngor o dan fesurau arbennig - statws y mae Estyn yn ei ddefnyddio pan mae'n ystyried bod ysgolion yn methu darparu lefel dderbyniol o addysg, a heb yr arweiniad i wella.

Mewn adroddiad arall, dywedodd Archwilydd Cyffredinol Cymru, Huw Vaughan Thomas, bod y cyngor wedi gwneud rhai newidiadau er gwell, ond nad oedd wedi ymateb gyda digon o bendantrwydd na chyflymder.

Dywedodd Mr George ei fod wedi mwynhau gweithio gydag ysgolion, staff a disgyblion y sir.

"Rwy'n ddiolchgar bod Bwrdd Rheoli Sir Benfro yn cydnabod y gwelliant sydd yn cael ei wneud wrth wneud y gwelliannau angenrheidiol i'n gwasanaeth addysg," meddai.

"Rwy'n credu bod yr amser yn iawn i dynnu llinell o dan y cyfan a symud ymlaen, gan fanteisio ar y perspectif newydd a ddaw gyda pherson newydd."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol