Sefydlu mudiad iaith newydd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Mae Tafarn y Saith Seren yn Wrecsam yn un o'r mentrau cymunedol sy'n rhan o'r gynghrair

Mae mudiad iaith newydd yn cynnal cyfarfod cyntaf yn Aberystwyth ddydd Sadwrn.

Nod Cynghrair Cymunedau Cymraeg yw bod yn fforwm fel y gall cymunedau, mentrau a chyrff gydweithio er mwyn adfywio'r iaith Gymraeg.

Mae'r aelodaeth yn cynnwys rhai cynghorau tref a chymuned - Cynghorau tref Caerfyrddin a Chaernarfon er enghraifft - a mentrau cydweithredol fel Tafarn y Saith Seren yn Wrecsam a Menter Dyffryn Ogwen, trefnwyr Pesda Roc.

Dywedodd un o sefydlwyr y cynghrair, Menna Machreth: "Mae'r cyfarfod cenedlaethol cyntaf hwn yn gyfle pwysig er mwyn i'r aelodau presennol ac aelodau arfaethedig ddod at ei gilydd i drafod sut y gellir cydweithio a pha fath o bethau y gallwn eu gwneud i gynnal a chryfhau'r Gymraeg ar lawr gwlad."

'Normaleiddio'

Ychwanegodd Marc Jones, un o sefydlwyr menter Tafarn y Saith Seren yn Wrecsam: "Mae angen brwydro dros yr iaith a normaleiddio'r Gymraeg fel iaith gymunedol ymhob rhan o Gymru - yn wledig a dinesig.

"Dim ond 10 milltir o'r ffin ydyn ni yn Saith Seren ond mae'n bosib codi ymwybyddiaeth o'r iaith yma.

"Mae cynnal cymunedau naturiol Gymraeg yn hanfodol fel cadarnleoedd i'r Gymraeg - gallwn fwydo oddi wrth lwyddiant ein gilydd.

"Dyna pam fod Saith Seren yn cefnogi Cynghrair Cymunedau Cymraeg sy'n tynnu'r holl ymgyrchoedd ar lawr gwlad i ddiogelu'r Gymraeg at ei gilydd."

Straeon perthnasol