Band eang: Buddsoddiad o £39m ar gyfer ysgolion

  • Cyhoeddwyd
Plentyn yn defnyddio cliniaduron
Disgrifiad o’r llun,
Bydd y cyllid yn sicrhau bod dysgwyr yn gallu cael gafael ar wasanaethau band eang cyflymach yn ôl Llywodraeth Cymru

Bydd gan bob ysgol yng Nghymru fynediad i wasanaethau band eang cyflymach yn sgil buddsoddiad o £39m gan Lywodraeth Cymru yn ôl y Prif Weinidog Carwyn Jones.

Mae'r gwrthbleidiau wedi croesawi'r buddsoddiad.

Bydd £27m yn cael ei ddefnyddio gan awdurdodau lleol er mwyn diweddaru cysylltiadau'r rhyngrwyd mewn ysgolion.

Adnoddau

Lle bo angen, bydd awdurdodau lleol hefyd yn gallu darparu £10,000 ar gyfer eu hysgolion cynradd ac arbennig ac £20,000 ar gyfer eu hysgolion uwchradd.

Daw cyhoeddiad ddydd Llun yn sgil lansiad cynllun Hwb gan Lywodraeth Cymru ym mis Rhagfyr.

Bydd Hwb - sy'n blatfform dysgu digidol i ddysgwyr 3-19 oed - yn ei gwneud yn bosibl i athrawon a dysgwyr gael gafael ar adnoddau ar-lein yn unrhyw le, ar unrhyw adeg ac o unrhyw ddyfais sy'n defnyddio'r rhyngrwyd.

Dywedodd Mr Jones: "Rydym am i Gymru fod yn arweinydd byd ym maes dysgu digidol.

"Felly mae angen inni allu cynnig gwasanaethau band eang cyflym, cyson a dibynadwy ar gyfer ein hysgolion.

"Bydd y buddsoddiad hwn yn sicrhau y bydd gan ysgolion cynradd ac uwchradd yng Nghymru, erbyn 2014, fynediad i wasanaethau band eang diogel o safon fyd-eang, sy'n angenrheidiol ar gyfer addysg ddigidol o safon fyd-eang."

Dywedodd llefarydd addysg Plaid Cymru, Simon Thomas: "Mae Cymru angen buddsoddiad o ran ein dyfodol digidol ac fe fydd buddsoddi mewn darparu cysylltedd band eang mewn ysgolion yn helpu sicrhau bod ein pobl ifanc yn derbyn y sgiliau sydd eu hangen i wneud gweithlu Cymru'r dyfodol yn gystadleuydd byd-eang."

Dywedodd llefarydd addysg y Ceidwadwyr, Angela Burns, y byddai ariannu ysgolion yn uniongyrchol yn hytrach na thrwy awdurdodau lleol yn golygu llai o waith gweinyddol a mwy o arian ar gyfer cyfarpar.

"Mae disgyblion sy'n byw yn ein cymunedau mwyaf difreintiedig yn llai tebygol o berchnogi cyfrifiaduron yn eu cartrefi felly mae'r cyfle o gael at gyfrifiaduron band eang cyflym mewn ysgolion hyd yn oed yn fwy pwysig o ran gwella llythrennedd technoleg gwybodaeth," meddai.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol