Pobl leol yn sefydlu mudiad wedi tirlithriad Ystalyfera

Golygfa wedi'r tirlithriad yn Ystalyfera
Image caption Llithrodd miloedd o dunelli o bridd yn ardal Pant-teg

Roedd 50 o bobl o ardal Ystalyfera, Cwm Tawe, mewn cyfarfod cyhoeddus yn y neuadd gymunedol nos Iau wrth sefydlu cymdeithas drigolion yn sgil tirlithriad.

Dywedodd rhai nad oedd mudiad tebyg ar ôl tirlithriad blaenorol wedi bod yn effeithiol iawn.

Ond dywedodd cadeirydd y cyngor cymunedol, Geraint Williams, y gallai'r mudiad lobïo'r cyngor sir.

"Bydd gofyn cwestiynau am ddiogelwch yn flaenoriaeth," meddai.

Mae'r cyngor yn cynnal cyfarfod mewnol ddydd Gwener lle bydd pob adran sy'n gysylltiedig â'r tirlithriad yn trafod y sefyllfa.

Ar Ragfyr 22, llithrodd miloedd o dunelli o bridd yn ardal Pant-teg oherwydd glaw.

Bu'n rhaid i drigolion 13 o gartrefi symud ac mae wyth o deuluoedd wedi eu cynghori i beidio â dychwelyd tra bod peirianwyr yn asesu'r sefyllfa.

Pryderon

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Adroddiad Rebecca Hayes

Roedd y cyngor wedi clirio'r ardal cyn y Nadolig wedi pryderon rhai trigolion.

Dywedodd llefarydd ar ran y cyngor: "Mae peirianwyr arbenigol wedi bod yn archwilio.

"Mae'r sefyllfa'n ansefydlog ac roedd pryder am y tir sy' ddim wedi symud.

"Felly mae angen archwilio er mwyn gwybod beth yn gymwys yw'r sefyllfa."

Dywedodd y dylai pawb gadw draw o'r ardal dan sylw oherwydd risg tirlithriad arall er bod gwaith diogelwch wedi ei gyflawni.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.