Cynllun gwyddonol ym Miosffer Dyfi i helpu atal llifogydd?

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Bydd pobl yn gallu defnyddio ffonau clyfar i gasglu gwybodaeth

Mae cynllun ar y gweill sy'n golygu y gall pobl gasglu gwybodaeth ar eu ffonau clyfar fydd yn helpu ymchwil gwyddonol.

Bydd gwarchodfa Biosffer Dyfi, sy'n cynnwys rhannau o Geredigion, Gwynedd a Phowys, yn rhan o brosiect COBWEB sy'n werth £7 miliwn dros bedair blynedd.

Y nod yw casglu gwybodaeth fel risg llifogydd a chynefinoedd bywyd gwyllt ond ni fydd pobl yn cael cymryd rhan am o leiaf flwyddyn.

Mae rhaglenni ffonau yn cael eu datblygu ar hyn o bryd.

Yn ôl Partneriaeth Biosffer Dyfi ym Machynlleth, fe ddylai'r cynllun wella'r modelau sy'n proffwydo'r lleoedd sy'n debygol o gael llifogydd.

Ardaloedd prawf

Sail y prosiect yw Rhwydwaith Gwarchodfeydd Biosffer y Byd UNESCO ac mae ardaloedd prawf mewn gwarchodfeydd yng Nghymru, yr Almaen a Groeg.

Prifysgol Caeredin sy'n arwain y prosiect ac yn y consortiwm mae 13 o bartneriaid o bump o wladwriaethau Ewrop: Y DU, Yr Almaen, Groeg, Yr Iseldiroedd ac Iwerddon.

Dywedodd Chris Higgins, Cydlynydd Prosiect COBWEB: "Mae gwarchodfeydd Biosffer yn ardaloedd lle mae pobl am i'w hardal aros yn hardd.

"Mae defnyddio technoleg ffonau clyfar fel bod dinasyddion yn rhan o benderfyniadau yn faes ymchwil cyffrous.

'Grym i bobl'

"Rhaid rhoi grym i bobl a gwella llif gwybodaeth er mwyn mynd i'r afael ag ystod o broblemau amgylcheddol."

Dywedodd Dr Iolo ap Gwynn, cadeirydd Partneriaeth Biosffer Dyfi: "Bydd gweithwyr Ecodyfi yn arwain ymdrechion y bartneriaeth wrth i bobl sylweddoli sut y gall technoleg newydd ein helpu ni i gofnodi lleoliad planhigion ac anifeiliaid gwerthfawr, megis pysgod a gwenyn, a rhywogaethau ymledol megis Clymog Siapan.

"Ond rydym yn disgwyl i lifogydd gael y rhan fwyaf o'r sylw."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol