Pryderon AC ynghylch parc gwledig yn Nyffryn Aman

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, SLR Consulting
Disgrifiad o’r llun,
Honnir y bydd y cynllun yn dod â £40m y flwyddyn i economi ardal Castell-nedd Port Talbot

Dylai cynlluniau ar gyfer adeiladu parc gwledig a chyrchfan gwyliau gwerth £35m ar safle pwll glo brig gael eu cyfeirio at weinidogion, yn ôl Aelod Cynulliad lleol.

Mae datblygwyr yn gobeithio creu 200 o swyddi yn East Pit, rhwng Brynaman a Gwauncaegurwen yn Nyffryn Aman, wrth godi gwesty, llety gwyliau ac ysgol ddeifio.

Mae AC Castell-nedd, Gwenda Thomas, am i weinidogion alw'r cais i mewn oherwydd pryderon am ei effaith.

Ond mae ymgynghorwyr wedi dweud y byddai "cyfle gwych" yn cael ei golli pe na bai'r datblygiad yn mynd yn ei flaen.

'Porth i'r parc cenedlaethol'

Maen nhw wedi honni y bydd y cynllun yn helpu i ddod â £40m y flwyddyn i economi ardal Castell-nedd port Talbot.

Ni fyddai'r cynllun yn cael ei weithredu am gyfnod oherwydd bod digon o lo ym mhwll East Pit am bum mlynedd.

Mae Mrs Thomas wedi ysgrifennu at Weinidog yr Amgylchedd, John Griffiths, i leisio ei phryderon.

Yn ôl Mrs Thomas, byddai maint y safle yn golygu effaith "fyddai'n debygol o fod yn fwy na'r ardal gyfagos a ffiniau un sir.

"Mae'r cynnig yn debygol o effeithio'n fawr ar dirlun o bwysigrwydd naturiol oherwydd bod y safle yn agos at Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog," meddai.

"Mae hyn yn rhan o'r cynnig i adfer y safle ac mae'r datblygwyr am greu porth i'r parc cenedlaethol."

Cafodd y cynllun ei gyflwyno i gyngor Castell-nedd Port Talbot cyn y Nadolig.

'Pryderus'

Disgrifiad o’r llun,
Disgwylir i East Pit gau yn 2018

Mae'r cais cynllunio yn cynnwys cynnig ar gyfer camau olaf cloddio am lo yn y pwll sy'n cael ei weithredu gan gwmni Celtic Energy.

Er bod digon o lo yn y pwll i bara am bum mlynedd, mae angen estyniad i gloddio am y tair blynedd olaf.

Dywedodd Paul McTernan, o gwmni SLR Consulting sy'n gweithio ar ran perchnogion East Pit, y byddai'r cynllun adfywio o fudd mawr.

"Rydym wedi treulio llawer o amser gyda phobl mewn neuaddau pentref. Maen nhw'n bryderus ac mae hynny'n ddealladwy.

"Ond bydd cyfle gwych yn cael ei golli os nad yw'r datblygiad yn mynd yn ei flaen.

Mwyngloddio

Ychwanegodd y byddai'r pwll, sy'n cyflogi 125 o bobl, yn cau yn y pen draw ac y byddai'r gyrchfan i dwristiaid yn helpu i lenwi'r "bwlch economaidd".

Dywedodd fod nifer o gynlluniau yn Lloegr lle mae hen safleoedd mwyngloddio wedi cael eu troi'n gyrchfannau tebyg.

Dywedodd Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog nad oedden nhw am wneud sylw am fod y cais cynllunio newydd gael ei gyflwyno.

Yn ôl cyngor Castell-nedd Port Talbot, y cam nesaf yn y broses gynllunio fydd ystyried ymatebion i unrhyw ymgynghori.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol