Trafodaethau 'adeiladol' yn ôl Cyfarwyddwr BBC Cymru Rhodri Talfan Davies

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, other
Disgrifiad o’r llun,
Trafod rhwng Eos a'r BBC yn parhau

Mae cyfarwyddwr BBC Cymru wedi disgrifio'r trafodaethau gydag Asiantaeth Hawliau Darlledu Eos fel rhai " adeiladol".

Ond dywedodd Rhodri Talfan Davies bod y gorfforaeth ac Eos yn "bell o gyrraedd cytundeb".

Mae Eos, sy'n cynrychioli tua 300 o gerddorion Cymraeg am i'r BBC wella'r cynnig ynglŷn â thaliadau i gerddorion, awduron a chyhoeddwyr.

O ganlyniad i'r anghydfod mae Radio Cymru wedi colli'r hawl i ddarlledu 30,000 o ganeuon ers Ionawr 1.

Maen nhw hefyd wedi cwtogi oriau darlledu'r orsaf.

Dydd Mawrth bu trafodaethau rhwng y BBC ac Eos.

'Anghydfod cymhleth'

Wedi'r cyfarfod dywedodd Eos eu bod wedi rhoi cynnig i'r gorfforaeth a bod ganddyn nhw tan ddydd Iau i ymateb.

"Rydan ni wastad wedi bod yn obeithiol y byddwn ni'n cael cytundeb buan ac rydan ni ychydig yn agosach nag yr oeddan ni," meddai cadeirydd Eos, Gwilym Morus.

"Rydan ni wedi gwneud cynnig sylweddol iawn i'r BBC ac maen nhw wedi mynd i ffwrdd i ystyried a gobeithio y daw 'na ateb cyn hir."

Disgrifiad,
Gareth Glyn yn holi Cyfarwyddwr BBC Cymru Rhodri Talfan Davies

Dydd Mercher dywedodd Mr Davies bod y ddwy ochr yn dod yn nes ond ychwanegodd bod hwn yn anghydfod cymhleth ac nad oedd yn barod i roi amserlen ar gyfer cytundeb.

"Mae 'na fwlch sylweddol yn parhau, mae pethau wedi agosau ychydig.

"Ddim isio cynnig amserlen...fe ddown ni at gytundeb cyn gynted a bo modd.

"Deall bod 'na gydymdeimlad at y cerddorion gan eu bod wedi colli lot o'u hincwm ond yn y bon yn trafod arian cyhoeddus ac mae'n bwysig bod y setliad yn un teg a chynaliadwy.

"Mae'r BBC yn gweithredu mewn hinsawdd ariannol anodd dros ben ac mae ganddon ni gyfrifoldeb i gerddorion Cymru ond hefyd i dalwyr y drwydded."

Mae caneuon Saesneg a cherddoriaeth glasurol ac offerynnol yn cael eu chwarae ar Radio Cymru yn y cyfamser.

Llwyddodd Eos i ddod i gytundeb serch hynny gyda S4C cyn y Nadolig.

Straeon perthnasol