Cymorth i’r rhai rhwng 11 a 25 oed stopio ysmygu

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r elusen wedi derbyn dros £850,000 i ddatblygu'r rhaglen i annog yr ifanc i beidio ysmygu

Mae'r gwasanaeth cyntaf sy'n cynnig cyngor a chymorth i bobl ifanc 11-25 oed yn benodol i roi'r gorau i ysmygu wedi ei lansio.

Y gobaith yw lleihau nifer y bobl ifanc sy'n cychwyn ysmygu yn y lle cyntaf.

Gyda £850,000 gan y Gronfa Loteri Fawr, mae elusen iechyd cyhoeddus Action on Smoking and Health (ASH Cymru) wedi datblygu'r prosiect, The Filter.

Eu nod yw lledu'r neges am beryglon tybaco ymysg plant a phobl ifanc.

Yn ôl yr elusen, mae tua 14,500 o bobl ifanc rhwng 11 a 15 oed yn rhoi cynnig ar ysmygu bob blwyddyn yng Nghymru.

Bydd y prosiect yn cynnwys cymorth ar-lein, ac addysg a hyfforddiant di-dâl am dybaco i weithwyr ieuenctid, athrawon a gweithwyr iechyd proffesiynol sy'n gweithio gyda phobl ifanc.

Cychwyn yn 14 oed

Bydd llinell ffôn rhoi'r gorau iddi hefyd yn benodol ar gyfer pobl ifanc yn eu harddegau.

Mae Marc George, 17 oed, o'r Bont-faen ym Mro Morgannwg yn un o'r miloedd o bobl ifanc yng Nghymru a ddechreuodd ysmygu pan oedd yn iau.

Rhoddodd gynnig ar ysmygu am y tro cyntaf pan oedd yn 13 oed a dechreuodd ysmygu'n rheolaidd pan oedd yn 14 oed.

"Roedd fy mrawd hŷn a'm ffrindiau'n 'smygu felly penderfynais i ddechrau," meddai.

"Dwi ddim yn 'smygu mwy na 10 mewn diwrnod oni bai 'mod i'n mynd allan am noson. Rwy'n gallu ei fforddio achos bod gen i ddwy swydd ac rwy'n prynu tybaco yn lle sigaréts.

"Rwy wedi ceisio rhoi'r gorau iddi unwaith gan ddefnyddio'r sigarét electronig ond dim ond am ddiwrnod llwyddes i.

"Rwy'n meddwl mai pwysau gan gyfoedion sy'n achosi i bobl ifanc 'smygu.

"Maen nhw eisiau gwybod sut flas sydd arno a'i fod yn edrych yn cŵl."

Yn ôl ASH Cymru, mae ymchwil wedi dangos bod 14% o ferched 15 oed a 9% o fechgyn 15 oed yn ysmygu'n rheolaidd.

Dywedodd Jamie Jones-Mead, Rheolwr Rhaglen The Filter: "Mae yna fwlch mawr mewn cyngor a chymorth ysmygu wedi'u teilwra i bobl ifanc yng Nghymru, ac rydym yn gobeithio y bydd y prosiect hwn yn estyn at y rhai sy'n syrthio trwy'r rhwyd.

"Oherwydd bod y rhan fwyaf o ysmygwyr yn arbrofi gyda sigaréts yn ystod eu harddegau, mae'n hanfodol bod gwasanaeth ar gael yn gynnar i roi'r ffeithiau iddyn nhw am dybaco a'r niwed mae'n ei achosi cyn iddyn nhw gael eu temtio i ddechrau.

"Erbyn yr adeg maen nhw eisiau rhoi'r gorau iddi mae llawer yn rhy gaeth i stopio."

Mae'r arian oddi wrth y Gronfa Loteri Fawr wedi galluogi'r elusen i benodi'r rheolwr i redeg y prosiect; dau gynghorydd ffôn; dau swyddog hyfforddiant ac addysg; swyddog y we a chyfryngau cymdeithasol, a swyddog datblygu ieuenctid fydd yn gweithio'n uniongyrchol gyda phobl ifanc yn eu cymunedau.

Am gymorth, ffoniwch y llinell gymorth ar 080 8802 2888 neu anfonwch destun at 078 6002 2888.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol