BBC Cymru Fyw

Mân driniaethau yn cael eu canslo mewn pedwar ysbyty

Published
image copyrightBBC news grab
image captionDaeth y newidiadau i rym yn y pedair ysbyty ddydd Mawrth
Mae mân driniaethau wedi eu canslo yn rhai o ysbytai'r canolbarth a'r gorllewin oherwydd cynnydd yn nifer y cleifion sydd angen gofal brys.
Mae pedair o ysbytai Bwrdd Iechyd Hywel Dda wedi eu heffeithio, sef Bronglais yn Aberystwyth, Glangwili yng Nghaerfyrddin, Y Tywysog Philip yn Llanelli a Llwynhelyg yn Hwlffordd.
Daeth y newidiadau i rym ddydd Mawrth.
Mae'r bwrdd iechyd yn mynnu taw cleifion brys yw eu blaenoriaeth gan ychwanegu nad oes effaith ar driniaethau i gleifion canser.

'Adolygu'r sefyllfa'

Dywed y bwrdd iechyd fod staff yn cael eu trosglwyddo o adrannau nad ydynt yn delio ag achosion brys.
Dywedodd Dr Sue Fish, cyfarwyddwr meddygol Bwrdd iechyd Hywel Dda: "Rydym yn parhau i wneud pob ymdrech i leihau'r oedi o ran llawdriniaethau sydd wedi eu trefnu.
"Rydym yn darparu gwelyau ychwanegol ar wardiau ac mewn cyfleusterau gofal difrifol ac rydym yn trosglwyddo staff i ddelio â'r cynnydd yn y gweithgaredd.
"Rydym yn parhau i adolygu'r sefyllfa yn ddyddiol."
Yn ôl Jeremy Williams, Cadeirydd Rhaglen Gofal heb ei Gynllunio Hywel Dda dylai pobl ymweld ag adrannau brys y pedwar ysbyty os ydyn nhw wir angen gofal brys nad yw'n gallu cael ei ddarparu rhywle arall.

Straeon perthnasol

  • Ffliw: Cyfyngu ar ymweliadau yn Ysbyty Llwynhelyg