BBC Cymru Fyw

Canllawiau 'annigonol' ar long

Published
image copyrightOther
image captionRoedd pump o fadau achub lleol yn rhan o'r chwilio am Steven Robertson
Bu farw pysgotwr wrth ddisgyn i'r môr o long oedd heb ganllawiau digon uchel ar ei dec, yn ôl adroddiad newydd.
Disgynnodd Steven Robertson, 25 oed, o fwrdd y St Amant ger arfordir Ynys Môn ar Ionawr 13, 2012. Nid oedd yn gwisgo siaced achub.
Yn adroddiad yr Uned Ymchwilio i Ddamweiniau Morol, dywedwyd bod asesiadau risg er mwyn gweithio ar y llong yn annigonol, ac nad oedd mesurau allai fod wedi atal y ddamwain wedi cael eu gweithredu.
Doedd gorchymyn eithrio ar gyfer uchder canllawiau'r dec ar y llong heb gael ei adolygu chwaith, medd yr adroddiad.

Hofrenyddion

Roedd y St Amant wedi gadael Caergybi er mwyn pysgota am gregyn bylchog ym Mae Ceredigion pan ddigwyddodd y ddamwain.
Diflannodd Mr Robertson o fwrdd y llong rhwng 12:45am a 1:45am, ond welodd neb mohono yn disgyn i'r dŵr.
Er gwaetha' ymgyrch gan hofrenyddion yr awyrlu a'r heddlu a phum bad achub, ni chafwyd hyd iddo.
Dywed yr adroddiad mai'r tebygrwydd yw ei fod wedi disgyn dros y canllaw ar y dec, neu wedi baglu ar offer pysgota oedd ar y dec.
Dangosodd yr ymchwiliad bod y llong wedi derbyn caniatâd i weithredu heb gyd-fynd â rheolau am uchder y canllaw, ond y dylai'r penderfyniad yna fod wedi cael ei adolygu yn unol â gweithdrefnau Asiantaeth Gwylwyr y Glannau (MCA).
Ers y digwyddiad, mae'r MCA wedi ysgrifennu at berchnogion y St Amant i fynnu bod uchder y canllaw yn codi.
Fe ddaeth i'r amlwg hefyd bod nifer o fethiannau a ddaeth i'r amlwg mewn archwiliadau blaenorol o'r llong heb gael eu cywiro, ac mae'r adroddiad wedi argymell y dylai perchennog y llong weithredu i wella diogelwch ar fwrdd y St Amant, ac i godi ymwybyddiaeth y criw o'r peryglon.

Straeon perthnasol

  • Cyhoeddi enw y pysgotwr coll